Ter voorbereiding op de lancering van de Europese Klimaatwet is de Europese Commissie benieuwd naar uw mening over de invulling hiervan. Tot en met 6 februari is het mogelijk om te reageren. Naar aanleiding van de feedback zal de Commissie de Klimaatwet, die in maart wordt verwacht, vorm gaan geven.

Consultatie geopend over invulling Klimaatwet

Ter voorbereiding op de lancering van de Europese Klimaatwet is de Europese Commissie benieuwd naar uw mening over de invulling hiervan. Tot en met 6 februari is het mogelijk om te reageren. Naar aanleiding van de feedback zal de Commissie de Klimaatwet, die in maart wordt verwacht, vorm gaan geven.

Input gevraagd 

De Commissie heeft een consultatie geopend over de invulling van de Europese Klimaatwet. Het belangrijkste streven van deze Wet is het verankeren van het beoogde doel om Europa in 2050 klimaatneutraal te laten zijn in alle wetgeving. De Klimaatwet is er ook voor bedoeld om ervoor te zorgen dat al het EU-beleid bijdraagt aan het bereiken van dit doel. Om ervoor te zorgen dat Europa in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal wordt is er al een doel gesteld voor 2030, namelijk het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent vergeleken met uitstootniveaus in 1990. De Commissie zal de reacties op de consultatie gebruiken om de Klimaatwet vorm te geven.

Context

De Europese Klimaatwet maakt onderdeel uit van de Green Deal en wordt verwacht in maart. Op 28 januari zal de Commissie een evenement organiseren om te reflecteren op de ontvangen feedback. Deze week zijn er twee andere consultaties geopend voor voorstellen die beide eveneens deel uitmaken van de Green Deal: de biodiversiteitsstrategie 2030 en het Actieplan Circulaire Economie.

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: Climate Law
Publicatie Commissie: Roadmap Climate Law
Artikel Neth-ER: Wat betekent de Green Deal voor het kennisveld?
Artikel Neth-ER: Uw feedback op de EU biodiversiteitsstrategie 2030
Artikel Neth-ER: Geef uw mening over het nieuwe Actieplan Circulaire Economie