Open Science heeft sprongen vooruit gemaakt tijdens de coronacrisis. EU-adviseurs op Open Science grijpen dit aan om te benadrukken dat het tijd is om Open Access van publiek gefinancierd onderzoek in alle disciplines in te voeren. Het vroegtijdig openstellen van onderzoeksresultaten en -data en het toepassen van nieuwe toetsingsvormen als Open Peer Review kunnen het onderzoeksproces aanzienlijk bespoedigen.


Coronacrisis spoort Open Science aan

Coronacrisis laat zien dat Open Science mogelijk is

Al het publiek gefinancierde onderzoek moet onmiddellijk en in alle disciplines Open Access gepubliceerd gaan worden. Dit schrijft de ERAC-werkgroep voor Open Science in een opinie. De coronacrisis heeft volgens de Open Science adviseurs de voordelen van Open Science verder blootgelegd. Er werden nog nooit zo veel publicaties zo snel gepubliceerd. De pandemie liet dan ook zien hoe belangrijk het is om onderzoeksresultaten en -data snel te valoriseren. Open Science initiatieven van de Commissie zoals het publicatieplatform Open Research Europe of de European Open Science Cloud komen volgens de groep geen moment te vroeg van de grond. Daarnaast merkt de adviesgroep op dat Open Peer Review heeft laten zien sneller te werken – en bovendien transparanter te zijn – dan traditionele toetsingsmethoden; hier mag volgens hen dan ook verder op ingezet worden. De adviseurs roepen wetenschappers en redacteurs op om meer druk te gaan zetten op uitgevers om Open Access modellen op te zetten.

Context

De ERAC Standing Working Group on Open Science and Innovation (ERAC SWG OSI) is een groep adviseurs die de Commissie ondersteunt in het opzetten van beleid op het gebied van Open Science en Open Innovation. In de bijlage van de opinie is een register toegevoegd van Open Science en Open Innovation initiatieven in de context van COVID-19.