Het European Strategy Forum on Research Infrastructures heeft een verslag gepubliceerd van hun workshop over de toekomst van onderzoeksinfrastructuren binnen de Europese Onderzoeksruimte. Dit evenement is georganiseerd met het oog op de in 2021 verwachte Roadmap of European Research Infrastructures.


De toekomst van onderzoeksinfrastructuren volgens ESFRI

Nieuwe uitdagingen   

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft een verslag gepubliceerd over de workshop ‘The Future of Research Infrastructures in the European Research Area’. ESFRI voert een uitgebreide reflectie uit over de rol van onderzoeksinfrastructuren (Research Infrastructures of RI's) binnen de Europese Onderzoeksruimte (ERA), die zij in 2021 zal publiceren in het kader van de nieuwe Roadmap of European Research Infrastructures. Het landschap van onderzoeksinfrastructuren ontwikkelt zich namelijk in snel tempo, waardoor de herziene Roadmap nieuwe uitdagingen kent, waaronder op het gebied van funding en open access.

 

Prominentere rol onderzoeksinfrastructuren in de nieuwe ERA 

Volgens de deelnemers aan de workshop heeft de ERA heldere doelstellingen en indicatoren nodig, met daarin ook een prominente rol voor de ESFRI. Daarnaast wil ESFRI de mechanismen tussen ESFRI, de RI's en de European Open Science Cloud (EOSC) versterken om uitwisseling van ervaringen te vergemakkelijken en bij te dragen aan de vorming van de EOSC. Ook moet er voortgebouwd worden aan de toegankelijkheid van de onderzoeksinfrastructuren. Zo dient toegang tot data-infrastructuur op het moment van gebruik open en gratis te zijn.

Context

De workshop vond plaats van 6 tot 9 november in het Spaanse Las Palmas, Spanje. Aan het evenement namen meer dan 100 belanghebbenden deel vanuit verschillenden onderzoeksinfrastructuren, beleidsvelden en instanties. ESFRI publiceert om de twee jaar een roadmap om de implementatie van onderzoeksinfrastructuren te stimuleren. Op dit moment is ESFRI bezig met de nieuwe roadmap voor het jaar 2021. Voorstellen vanuit de wetenschapswereld voor nieuwe Europese onderzoeksinfrastructuren zijn welkom: geïnteresseerden kunnen tot en met 5 mei 2020 een voorstel indienen