De meeste lidstaten boeken vooruitgang in hun digitale transitie, maar er blijft nog altijd een kloof op het gebied van digitale vaardigheden, de digitale transformatie van het mkb en de uitrol van geavanceerde 5G-netwerken. Dit staat in het nieuwste Digital Economy and Society Index-rapport 2022 van de Commissie.


DESI 2022: Lidstaten boeken vooruitgang in digitale transitie, Nederland in top 4

Positieve trend, maar we zijn er nog niet

De meeste lidstaten boeken vooruitgang in hun digitale transformatie en er is sprake van een positieve trend. Lidstaten die van een lager niveau begonnen zijn, halen hun achterstand geleidelijk in door sneller te groeien. Dit blijkt uit het Digital Economy and Society Index-rapport (DESI) van 2022. Het rapport laat echter ook zien waar nog verbeteringen nodig zijn. Zo bezit 54% van de Europese bevolking digitale basisvaardigheden, terwijl dit in 2030 80% moet zijn. Verder moet volgens de Commissie de uitrol van de digitale infrastructuur, in het bijzonder 5G, harder worden opgevoerd, omdat dit nodig is voor innovatieve diensten en toepassingen. Ook is er op het gebied van digitalisering van bedrijven nog veel te winnen. Zo is het streven dat in 2030 minimaal 90% van de bedrijven enige vorm van digitale technieken heeft geïmplementeerd. Op dit moment staat de teller op 55%. Daarnaast is het streven van de Commissie dat 75% van de bedrijven gebruik maakt van de Cloud (34%), kunstmatige intelligentie (8%) en big data (14%) nog niet gehaald. Het Europese herstelfonds, met ongeveer 127 miljard euro voor hervormingen en investeringen op digitaal gebied, biedt volgens de Commissie een enorme kans om de digitale transformatie te versnellen.

Nederland bij voorlopers

Finland, Denemarken, Nederland en Zweden blijven de koplopers in de EU op het gebied van de digitale transitie. Nederland blinkt in het bijzonder uit als het gaat om digitale vaardigheden, namelijk 79% van de Nederlandse bevolking beschikt over digitale basisvaardigheden. Dit getal is sinds 2019 stabiel. Verder heeft 99% van de huishoudens in Nederland internet en scoort Nederland hoog als het gaat om het online aanbieden van publieke diensten. Er is echter ook nog winst te behalen. Zo blijft de invoering van geavanceerde digitale technologieën bij bedrijven, zoals AI en Big Data, steken op 27% van de bedrijven in Nederland in plaats van de beoogde 75%.

Context

Om de Europese digitale transitie te realiseren, zijn er doelen voor 2030 opgesteld in het Digitaal Kompas, die aan de hand van het bestuurskader Digital Decade behaald moeten worden. Het Digital Decade richt zich op vier terreinen, namelijk digitale vaardigheden, digitale infrastructuren, digitalisering van bedrijven en de digitalisering van openbare diensten. De Digital Economy and Society Index (DESI) monitort jaarlijks de voorgang van de digitalisering.  DESI 2021 gaf aan dat er meer trainingen en mogelijkheden tot verbetering van digitale vaardigheden moeten worden aangeboden door de lidstaten.