De European Space Agency vraagt om suggesties voor nieuwe ruimtemissies. Het is tot en met 4 oktober mogelijk om concepten voor missies in te dienen. Iedereen wordt aangemoedigd om met ideeën te komen, van onderzoekers tot industrie en citizen scientists.


Dien nu ideeën in voor toekomstige ruimtevaartmissies

Draag bij aan de ESA ruimtevaartmissies  

De European Space Agency (ESA) heeft een oproep geplaatst om ideeën voor ruimtemissies in te zenden. Missieconcepten kunnen tot en met 4 oktober worden ingediend via het Open Space Innovation Platform (OSIP) van de ESA. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA wil gebruik maken van de creativiteit en inzichten van de academische wereld, het bedrijfsleven en particulieren, om de beste ideeën voor nieuwe missies te identificeren. Dit mogen ideeën zijn die nog niet in het huidige scala aan activiteiten van de ESA zijn opgenomen, maar moeten wel in lijn zijn met de ESA Conventie.

Succesvolle lancering satelliet

De aankondiging van de open call afgelopen ging gepaard met de succesvolle lancering van de nieuwe PhiSat-1-satelliet van ESA. Deze satelliet maakt gebruik van kunstmatige intelligentiesoftware. Met deze technologieën openen nieuwe deuren voor het verzamelen en analyseren van data over onze planeet: zo kan het wolken identificeren en ervoor zorgen dat alleen bruikbare beelden worden verzameld en teruggestuurd naar de aarde voor analyse.

Context

Elke drie jaar komt de ESA ministerraad bijeen waarin onder andere besloten wordt welke missies zullen worden voortgezet. De ESA ministerraad brengt de ministers samen die verantwoordelijkheid dragen voor ruimtevaartactiviteiten uit de 22 lidstaten en geassocieerde leden van de ESA. De laatste bijeenkomst Space19+ vond plaats in november 2019.