Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) heeft zijn Strategische Innovatie Agenda officieel gelanceerd. Met behulp van de SIA formuleert de EIT haar doelstellingen en strategie voor 2021-2027. Meer impact voor de EIT kennis- en innovatiegemeenschappen, sterkere regionale innovatie en de innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs vergroten, staan hierin centraal.


Dit wil het EIT de komende zeven jaar gaan doen

EIT KIC’s staan centraal

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) heeft officieel zijn nieuwe Strategische Innovatie Agenda (SIA), voor de periode 2021-2027 gelanceerd. Tijdens een hybride lanceringsevenement stelde het EIT hiermee zijn strategische prioriteiten voor de komende zeven jaar voor. Centraal hierin staat dat de EIT kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC's) opener en transparanter moeten worden en via de integratie van de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven) meer impact zullen genereren. Hierdoor zullen zij beter kunnen bijdragen aan de versterking van Europa's innovatie ecosystemen. Het vernieuwde Regional Innovation Scheme (RIS) kader wordt verplicht en moet ervoor zorgen dat ook de regio's die minder goed scoren in het European Innovation Scoreboard sneller en beter aansluiting vinden. Ook moeten de partners makkelijker aansluiting krijgen tot lokale smart specialisation strategieën. De bestaande KIC's zullen overigens worden uitgebreid; dit jaar volgt nog een call voor de nieuwe KIC rond creatieve en culturele sectoren en industrieën, en in 2025 een call voor de in 2026 op te richten KIC rond Water, Marine en Maritieme sectoren en ecosystemen en industrie.

Boost voor innovatief hoger onderwijs

Ook wil het EIT de komende periode de innovatiecapaciteit van hoger onderwijsinstellingen een boost geven. Als eerste stap hiertoe lanceerde het EIT de EIT-Higher Education Initiative (HEI) pilot call; waarmee ze de komende twee jaar zo'n 24 projecten wil ondersteunen. Bijna 750 organisaties hebben een project ingediend; de resultaten zullen deze zomer bekend worden gemaakt, waarna dit najaar nog een nieuwe tweede pilot call zal worden opengesteld. Tot slot gaat de SIA ook uitgebreid in op de positie van de EIT binnen Horizon Europe, synergiën met andere programma's en instrumenten en de werking en financiering van de nieuwe en bestaande KIC's.

Context

Vorig jaar bereikte de Raad Concurrentievermogen een algemeen gedeeltelijke oriëntatie voor de SIA 2021-2027. Hierin werd gesteld dat de internationale dimensie van onderzoek en innovatie moest worden benadrukt. KIC’s zouden daarnaast opener en transparanter moeten worden. Begin dit jaar stemden de Raad en het Parlement ook in, waarmee er een politiek akkoord lag op de Verordening van het EIT. Het EIT is opgezet om innovatie, onderzoek en het bedrijfsleven in Europa bijeen te brengen en via versterkte  innovatieve ecosystemen onder meer het Europees herstel, de groene en de digitale transitie te ondersteunen. Het EIT heeft de komende zeven jaar een voorzien budget van 3 miljard euro.