De Commissie lanceert een digitaal platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Tijdens online evenementen kunnen EU-burgers, nationale en lokale overheden en het maatschappelijk middenveld hun ideeën over onder meer onderwijs, digitale transformatie, gezondheid en klimaatverandering delen. Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de conferentie worden meegenomen in de vormgeving van toekomstig EU-beleid.


Doet u mee aan de Conferentie over de toekomst van Europa?

Actieve bijdrage van burgers aan EU-beleid

De Europese Commissie lanceert een meertalig digitaal platform voor de Conferentie over de toekomst van Europa. Via het platform kunnen burgers uit alle lagen van de maatschappij hun verwachtingen en wensen met betrekking tot de toekomst van Europa delen tijdens open online evenementen. Deelname staat ook open voor organisaties uit het maatschappelijk middenveld en nationale en lokale overheden. Het platform is georganiseerd rond een aantal kernthema's, waaronder onderwijs, digitale transformatie, gezondheid en klimaatverandering. De ideeën en aanbevelingen die geopperd worden via het platform worden meegenomen tijdens toekomstige plenaire vergaderingen van de Conferentie en in de Europese burgerpanels, die nog worden opgericht. De uitkomsten van deze vergaderingen moeten concrete aanbevelingen opleveren voor toekomstig EU-beleid. Het platform is beschikbaar in de 24 officiële talen van de EU.

Context

De Conferentie over de toekomst van Europa bestaat uit een reeks van discussies waarin Europese vraagstukken op tafel liggen. Het voornaamste doel is het stimuleren van burgerparticipatie. De Raad, de Commissie en het Parlement delen de verantwoordelijkheid over de organisatie van de Conferentie en zullen iedere zes maanden een plenaire vergadering houden. De drie instellingen bereikten in maart een akkoord over de doelstellingen, structuur en timing van de Conferentie. Op 9 mei vindt een inauguraal evenement plaats. Als sluitstuk van de Conferentie moeten er in het voorjaar van 2022 concrete aanbevelingen liggen voor de Raad, de Commissie en het Parlement.