De private gezondheidssector, onder aanvoering van vijf koepelorganisaties, nodigt u uit om uw mening te geven over de strategische agenda van het Innovative Health partnerschap, dat onderdeel gaat uitmaken van Horizon Europe. Op die manier kunt u bijdragen aan een uniek platform voor gezondheidsinnovatie.

Draag bij aan de strategische agenda voor het Innovative Health partnerschap

Consultatie strategische agenda

Tot en met 24 november kan het kennisveld zich middels een consultatie uitspreken over de strategische agenda van het Innovative Health partnerschap, dat onderdeel wordt van Horizon Europe. De private sector is van plan om te investeren in het publiek-private partnerschap en nodigt namens vijf gezondheidskoepelorganisaties (COCIR, EFPIA, MedTech Europe, EuropaBio en Vaccines Europe) burgers, patiënten, gezondheidsprofessionals, nationale autoriteiten en academici uit om hun mening te geven over de voorlopige strategische agenda. Dit moet ertoe leiden dat de uiteindelijke strategische agenda voldoet aan de behoeften van de Europese gezondheidsgemeenschap, waarde toevoegt aan andere Europese en nationale initiatieven en tegelijkertijd ambitieus en haalbaar is.

Context

Het doel van het Innovative Health partnerschap is om publieke en private onderzoeksinspanningen te coördineren om op die manier de belangrijke zorguitdagingen van deze tijd aan te pakken. Het partnerschap moet een uniek platform voor gezondheidsinnovatie worden. Op 4 november is er een webinar ter uitleg van de voorlopige strategische agenda. Het Innovative Health partnerschap is een van de twaalf voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen die onderdeel moeten gaan worden van Horizon Europe.