Er zijn in de eerste ronde van dit jaar drie ERC Proof of Concept beurzen uitgereikt aan onderzoekers van Nederlandse instellingen. In totaal waren er 146 aanmeldingen, waarvan 55 onderzoekers een beurs in ontvangst mogen nemen.


Drie ERC Proof of Concept beurzen voor Nederland

Drie PoC-beurzen voor Nederland

De European Research Council (ERC) heeft deze week de ERC Proof of Concept beurzen (PoC) uitgereikt aan 55 onderzoekers uit 17 Europese lidstaten en partnerlanden. Onder hen bevinden zich 3 onderzoekers aan Nederlandse instellingen: Sandra Hoffman van de TU Eindhoven, Philippe Lambin van de Universiteit van Maastricht en Eus J.W. van Sommeren van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De 55 projecten richten zich op verschillende onderwerpen. Zo wordt er door Lambin onderzoek gedaan naar het detecteren van tumoren met behulp van software en onderzoekt van Sommeren het gebruik van inventieve neurofysiologische software bij slapeloosheid en depressie. In deze eerste ronde zijn de onderzoekers gekozen uit 146 aanmeldingen.

Context

De ERC ondersteunt grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams. De ERC Proof of Concept beurzen worden elk jaar drie maal uitgereikt door de ERC aan Europese onderzoekers en onderzoekers uit partnerlanden. Met de beurs ter waarde van 150.000 euro kunnen zij de commerciële en maatschappelijke meerwaarde van hun onderzoek verkennen. In 2020 is er voor deze beurzen in totaal 25 miljoen euro beschikbaar. Inschrijving voor de tweede call is van 7 mei tot en met 17 september.