Duitsland steunt onderzoekers die een Horizon Europe-project voorbereiden met 50.000 euro, mits ze zelf coördinator worden. De regeling viseert vooral excellente instellingen die nog niet eerder een project coördineerden. Voor Nederlandse instellingen wordt de overweging: zelf coördineren, of toch een Duitse partner zoeken?


Duitsland steunt Horizon-coördinatoren met 50.000 euro

Iedere coördinator een halve ton

Duitsland wil dat Duitse onderzoekers vaker Horizon Europe-projecten coördineren. Daarom maakt het Duitse ministerie voor onderwijs en onderzoek (BMBF) tot wel 50.000 euro vrij voor iedere onderzoeker die een projectvoorstel voorbereidt met voor henzelf een rol als coördinator. De regeling geldt voor alle projecten en partnerschappen in pijler twee van Horizon Europe, dat de thematische clusters bevat. Duitsland stelt geen thematische eisen, maar vindt waterstof en het cluster cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving bijzonder relevant. De regeling is vooral bedoeld voor onderzoekers die nog geen ervaring hebben als coördinator. Met het bedrag krijgen ze twaalf maanden de tijd om een consortium te vormen en hun voorstel te schrijven.

Context

De regeling valt binnen een breder pakket aan maatregelen dat Duitse deelname aan Horizon Europe stimuleert, waaronder financiële steun aan projectvoorstellen met Midden- en Zuid-Europese landen, hogescholen en veiligheidsonderzoek. De regeling biedt Nederlandse onderzoekers een extra keuze: naast de afweging zelf coördineren of niet, is er nu de financieel aantrekkelijke optie van deelname aan een consortium getrokken door Duitsland. In Nederland bestond voor Horizon 2020 de regeling Stimulering Europees Onderzoek. Het is nog niet bekend of deze terugkeert voor Horizon Europe.