De ESIR-expertgroep, die onafhankelijk advies geeft over onderzoeks- en innovatiebeleid op Europees niveau, is opnieuw benoemd. In het nieuwe mandaat staat de relatie tussen duurzaamheid en onderzoek en innovatie centraal. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken bij de activiteiten van de expertgroep.

Duurzaamheid centraal in nieuw mandaat expertgroep

De ESIR-expertgroep, die onafhankelijk advies geeft over onderzoeks- en innovatiebeleid op Europees niveau, is opnieuw benoemd. In het nieuwe mandaat staat de relatie tussen duurzaamheid en onderzoek en innovatie centraal. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken bij de activiteiten van de expertgroep.

Expertgroep benoemd  

De nieuwe leden van de Economic and Societal Impact of Research and Innovation-expertgroep (ESIR) zijn benoemd. Centraal in het nieuwe mandaat staat de relatie tussen onderzoek & innovatie enerzijds en duurzame ontwikkeling en de overige prioriteiten van de Commissie anderzijds. De groep moet zich gaan buigen over een breed scala aan onderwerpen, waaronder digitalisering, circulaire economie en hoger onderwijs. Ook is het de bedoeling dat zo veel mogelijk belanghebbenden worden betrokken bij de totstandkoming van beleidsadviezen. Voorzitter van de groep is Sandrine Dixson-Declère, tevens co-president van de Club van Rome. Er maken geen Nederlanders deel uit van de expertgroep.

Context

De ESIR-expertgroep geeft onafhankelijk advies over onderzoeks- en innovatiebeleid. Tijdens het vorige mandaat van de ESIR-expertgroep is al duidelijk geworden dat duurzame ontwikkeling een belangrijke rol zou moeten gaan spelen in onderzoeks- en innovatiebeleid. De zojuist benoemde expertgroep is actief tot en met 31 december 2021.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Top experts to advise Commission on future research and innovation policy in support of sustainable development
Website Commissie: Expert group on the economic and societal impact of research and innovation (ESIR)
Factsheet ESIR-groep: ESIR: an expert group to support transformative research and innovation policy
Website Commissie: Group Details - Commission Expert Group
Artikel Neth-ER: De zes ambities van Von der Leyen
Artikel Neth-ER: O&I-beleid voor een duurzame en inclusieve toekomst