12 mei 2022

EARTO en CESAER: ‘Ondersteuning talent en vaardighedenontwikkeling cruciaal voor innovatie’

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

EARTO en CESAER hebben in afzonderlijke papers input geleverd op recente innovatie-initiatieven van de Commissie. In beide papers komt de oproep tot betere ondersteuning van talent en de ontwikkeling van de juiste vaardigheden prominent naar voren.


EARTO en CESAER: ‘Ondersteuning talent en vaardighedenontwikkeling cruciaal voor innovatie’

Vaardighedentraining en betere begeleiding

De European Association of Research and Technology Organizations (EARTO) en Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) hebben in afzonderlijke papers input geleverd op recente innovatie-initiatieven van de Commissie. EARTO schreef haar stuk ter input op de Nieuwe Europese Innovatieagenda. In het Paper on the New European Innovation Agenda’ onderstreept EARTO het belang van goede begeleiding van onervaren ondernemers en de noodzaak om ondernemerschapsvaardigheden te trainen. Verder adviseert EARTO om innovatie-ecosystemen te versterken, onder andere middels het vormen van synergiën tussen verscheidene Europese actoren binnen de innovatiesector.

Nieuwe mindset nodig

In het document ‘Boosting disruptive innovation by fostering new mindsets and co-creating innovation roept CESAER  op tot het ondersteunen van disruptieve innovatie. Om dit type innovatie kracht bij te zetten, is een betere stimulatie van talenten en  meer betrokkenheid van academici binnen de samenleving nodig, aldus CESAER. Verder stellen ze dat innovatie-ecosystemen kunnen worden bevorderd door het ontwikkelen van betere samenwerkingsprocessen met partners buiten de onderzoeksgemeenschap. Wetenschappelijke kennis moet daarnaast beter worden geïmplementeerd en investeringen moeten meer risicobereidheid hebben. Volgens CESAER is er een nieuwe, meer innovatie-gedreven mindset nodig om een duurzame toekomst te garanderen.

Context

De Commissie stelt dat ondanks de diverse beleidsinitiatieven en instrumenten die innovatie ondersteunen, een overkoepelende Innovatieagenda van toegevoegde waarde kan zijn voor de EU. Afgelopen periode heeft daarom een consultatie open gestaan voor deze nieuwe Agenda, waar Neth-ER ook op heeft gereageerd. De nieuwe Innovatieagenda zal naar verwachting op 5 juli 2022 worden gepresenteerd. Voorafgaand aan deze presentatie vindt er van 27 t/m 30 juni 2022 een conferentie plaats over de Europese Innovatie Ruimte (EIA), die in het teken staat van de Innovatieagenda.