De European Association of Research & Technology Associations (EARTO) is enthousiast over de focus op industriële ecosystemen in de nieuwe Europese industriestrategie. In een persbericht onderstreept EARTO het belang van RTO’s in deze ecosystemen en bij het opschalen van groene en digitale technologieën.

EARTO enthousiast over focus ecosystemen binnen industriestrategie

Europese industriële ecosystemen

De duidelijke focus op Europese industriële ecosystemen binnen de industriestrategie is een goede aanpak, zo stelt de European Association of Research & Technology Associations (EARTO) in een persbericht waar zij de nieuwe Europese industriestrategie van de Commissie verwelkomt. Zij onderstreept net als in een recent gepubliceerd position paper over de Green Deal de sleutelrol die Research Technological Organizations (RTO’s) spelen bij het vormen van dit soort ecosystemen en het opschalen van groene en digitale technologieën. Ook reageert EARTO positief op de geplande implementatie van de strategie en doet daartoe enkele aanbevelingen. Zo ziet zij graag een Industrial Forum met open karakter die bovendien zal kijken naar strategie, synergieën en interoperabiliteit tussen het ontwerp van beleid, instrumenten en verschillende financieringsbronnen.

Continuïteit in partnerschappen

EARTO beveelt aan om continuïteit te garanderen voor publiek-private partnerschappen binnen Horizon Europe om zo vertrouwen te creëren. Dit is erg belangrijk voor de toekomst van een goedlopende samenwerking in onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Europa. Ook benadrukt zij de sleutelrol van het mkb binnen de Europese Onderzoeksruimte (ERA), aangezien het mkb ook moet kunnen profiteren van de technologische ontwikkelingen en spreiding daarvan. EARTO verwijst ook naar haar eerdere aanbevelingen over het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU, waarin zij pleitte voor goede duidelijke Europese regels omtrent staatssteun en eigendomsrechten.

Context

Afgelopen week is de nieuwe Europese Industriestrategie gepubliceerd die als doel heeft het concurrentievermogen van de Europese economie te versterken. Voor RTO’s is de industriestrategie een belangrijk onderwerp aangezien deze non-profit organisaties een grote rol spelen bij onderzoek en implentatie van en naar technologieën die de maatschappij ondersteunen. EARTO is de koepelorganisatie die 350 van deze Europese RTO’s uit 20 landen verenigd, waaronder TNO in Nederland.