Horizon Europe heeft een ambitieus budget nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit stelt EARTO in een set aanbevelingen voor het toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU. De koepel van onderzoeksinstellingen wil dat er meer aandacht wordt besteed aan pijler 2, waarin het verbeteren van het Europees concurrentievermogen centraal staat. Daarnaast pleiten ze onder andere voor het opzetten van een innovatie-ecosysteem rondom strategische waardeketens.


EARTO: Horizon Europe heeft toekomstbestendig budget nodig

Ambitieuze doelstellingen

Het budget van Horizon Europe moet omhoog om substantiële maatschappelijke impact te kunnen garanderen, zo valt te lezen in een set beleidsaanbevelingen die EARTO doet. Het faciliteren van grensoverschrijdende onderzoekssamenwerking en publiek-private partnerschappen zijn speerpunten voor de koepelorganisatie. Mede hierom wil EARTO dat 60 procent van het totale budget van Horizon gereserveerd wordt voor pijler 2, ‘Global Challenges & Industrial Competitiveness’, waar deze actiegebieden onder vallen. Niet alleen op EU-niveau, maar ook op nationaal en regionaal niveau zijn er ambitieuze investeringsdoelen nodig voor onderzoeks- en innovatiebeleid. 

Benutten innovatiepotentieel

Volgens EARTO is het opzetten van een pan-Europees innovatie-ecosysteem rondom strategische waardeketens vereist, waarin de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in alle sectoren centraal staat. Dit kan helpen om het innovatiepotentieel beter te benutten. Tegelijkertijd is een ambitieuze EU-strategie voor onderzoeksinfrastructuren hiervoor essentieel. Ten slotte stelt EARTO dat de optimale verspreiding en exploitatie van onderzoeksresultaten ondersteund moet worden, waarbij er wel een evenwichtige balans tussen de principes van Open Science en intellectueel eigendomsrecht nodig is.

Context

EARTO vertegenwoordigt meer dan 350 onderzoeksinstituten uit heel Europa. De organisatie pleitte eerder al voor meer ambitie in Horizon Europe, samen met andere Europese koepelorganisaties die gericht zijn op onderzoek en innovatie.