De boodschap van EARTO aan de Europese Commissie en de lidstaten: betrek onderzoeksorganisaties structureel bij de ERA. Volgens EARTO focust de Onderzoeksruimte nu te veel  op de academische wereld. Dit stelt zij in haar positie ten aanzien van de nieuwe beleidsagenda van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) voor 2025-2027. EARTO vindt dat de belangrijke scheidslijn tussen de Europese Onderwijsruimte (EEA) en de Onderzoeksruimte daardoor vervaagt.


EARTO: Zorg dat de Europese Onderzoeksruimte geen Onderwijsruimte wordt!

Houd de Onderzoeks- en Onderwijsruimte gescheiden

Volgens The European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) zijn de ERA acties te veel gefocust op academici en worden onderzoeksorganisaties en de industrie in het vormgevingsproces van de ERA te weinig betrokken. Dat stelt EARTO in hun position paper ten aanzien van de nieuwe ERA beleidsagenda van 2025-2027. De koepel vindt dat de expertise van onderzoeksorganisaties efficiënter gebruikt moet worden in het vormgeven en ontwikkelen van toekomstig onderzoeks- en innovatiebeleid. EARTO stelt dat inzichten en ideeën van hun sector door de academische focus van de ERA vaak niet meegenomen worden in de acties en het ERA-forum. Om te voorkomen dat de ERA teveel op de Europese Onderwijsruimte gaat lijken, stelt EARTO voor om deze acties voortaan te koppelen aan industriebeleid, de digitale en groene transitie en technologie-infrastructuren.

Vermijd dubbel werk!

Ook benadrukt EARTO het belang van synergiën in de nieuwe ERA agenda. Toch waarschuwt de koepel in haar oproep ook voor dubbel werk. Zij ziet overlap tussen ERA-activiteiten en Horizon Europe. EARTO pleit voor een heroriëntatie van de nieuwe ERA beleidsagenda 2025-2027, om ervoor te zorgen dat deze niet conflicteert met de uitwerking van de strategische planning van Horizon. EARTO roept daarom de lidstaten op om de Commissie te steunen in haar plannen om nieuwe technologische infrastructuren te ontwikkelen, om regionale, nationale en Europese programma’s beter in beeld te krijgen, en om onderzoekscarrières (ook buiten de academische wereld) aantrekkelijker te maken.

Context

De Europese Onderzoeksruimte (ERA) is de ambitie om één grenzeloze markt voor onderzoek, innovatie en technologie in de hele EU te creëren. De huidige ERA beleidsagenda van 2022-2024 wordt opgevolgd door de volgende editie, van 2025-2027. Het ERA-forum is een platform voor dialoog tussen nationale overheden, de Commissie en belanghebbenden in het veld van onderzoek en innovatie. Op dit moment spreekt het forum over de inhoud van de toekomstige ERA acties en de beleidsagenda. EARTO is geen onderdeel van het forum en deelt zodoende via dit paper haar visie op de lopende ERA-activiteiten.

 

Mede geschreven door Leah Corsmit.