Europa moet temperatuurstijging bestrijden en in 2050 klimaatneutraal zijn, onder meer door te investeren in onderzoek, innovatie en de juiste vaardigheden voor de toekomst. Dit stelt de Europese Commissie in een Mededeling over een langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa en een rapport over de rol van onderzoek en innovatie in het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord. De Commissie zegt dat in de EU binnen de komende twee decennia een grote inspanning nodig is voor onderzoek en innovatie om met nieuwe, klimaatneutrale oplossingen te komen die economisch haalbaar zijn.

EC: investeren in O&I voor klimaatneutraal Europa in 2050

Grote inspanning nodig op het gebied van O&I en vaardigheden

Europa moet temperatuurstijging bestrijden en klimaatneutraal zijn in 2050, onder andere door te investeren in onderzoek, innovatie en de juiste vaardigheden. Dit stelt de Europese Commissie in haar Mededeling  ´A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy´, waarin een langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa wordt gepresenteerd. In de EU is de komende twee decennia een grote inspanning nodig voor onderzoek en innovatie om met nieuwe, rendabele en klimaatneutrale oplossingen te komen, aldus de Commissie. Ook moet er geïnvesteerd worden in human capital, zodat toekomstige generaties het beste onderwijs en training krijgen en uitgerust worden met de juiste vaardigheden, zoals vaardigheden op het vlak van groene en digitale technologieën. Op deze manier kunnen zij voorbereid worden op veranderende vereisten voor banen.

EU-onderzoeksstrategie voor een klimaatneutraal Europa

Er is een coherente onderzoeks- en innovatieagenda nodig die focust op klimaatneutrale oplossingen, zoals hernieuwbare energiebronnen, batterijen, energieopslag, circulaire economie en bio-economie. Dit staat ook in het ‘Final Report of the High-Level Panel of the European Decarbonisation Pathways Initiative gepubliceerd door een adviescommissie voor de Europese Commissie, over de rol van onderzoek en innovatie in het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord. Om tot klimaatneutrale oplossingen te komen wil de Commissie dat 35% van het budget van Horizon Europe aan onderzoek en innovatie op het gebied van klimaat wordt besteed. Daarbij moet onder andere prioriteit gegeven worden aan koolstofvrije oplossingen die de potentie hebben om ontwikkeld en ingezet kunnen worden vóór 2050. Internationale samenwerking is daarbij van belang en moet zich niet beperken tot de onderzoeksfase, maar ook op het gebied van innovatie gezocht worden.  

Context

De Commissie wil met deze langetermijnstrategie geen doelen stellen, maar een visie verschaffen voor en richting geven aan onder meer onderzoekers, bedrijven en burgers, zodat zij nieuwe en innovatieve bedrijven en banen kunnen creëren. De strategie van de Commissie bouwt voort op het werk van de Energie-unie. Ook beveelt de Commissie alle ministers in relevante Raadsformaties hun bijdrage aan de strategie te bespreken en zo de regeringsleiders voor te bereiden voor de Europese Raad van 9 mei 2019 in Sibiu, Roemenië. 

Het rapport van het High-Level Panel, bestaande uit onafhankelijke experts, waaronder Maria van der Hoeven, voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werd tegelijkertijd met de langetermijnstrategie gepresenteerd en onderschrijft de visie in de Mededeling van de Commissie.