De EU heeft een nieuwe aanpak nodig voor innovatie dat de impact van publieke investeringen in innovatie vergroot en leidt tot meer private investeringen. Dit stelt de Commissie in een rapport over de innovatieprestaties van de EU. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor beleid dat de positie van de EU wereldwijd moet versterken en innovatie dichter bij de burger moet brengen.

EC: Nieuwe benadering voor innovatie nodig

De EU heeft een nieuwe aanpak nodig voor innovatie dat de impact van publieke investeringen in innovatie vergroot en leidt tot meer private investeringen. Dit stelt de Commissie in een rapport over de innovatieprestaties van de EU. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor beleid dat de positie van de EU wereldwijd moet versterken en innovatie dichter bij de burger moet brengen.

Een nieuwe aanpak noodzakelijk

De EU moet nieuwe manieren van steun voor innovatie introduceren die de impact van publieke investeringen vergroten en leiden tot meer private investeringen. Dat blijkt uit het rapport Science, Research and Innovation Performance of the EU van de Europese Commissie. Dit moet ervoor zorgen dat Europa wereldleider kan worden in een nieuwe golf van baanbrekende innovaties op het gebied van digitale technologie. Hierbij is het belangrijk dat Europa verzekert dat iedereen profiteert van innovatie. Dit kan gedaan worden door een missie-georiënteerd beleid in te voeren, wat richting geeft aan publieke investeringen en innovatie dichter bij de burger brengt. Belangrijk hierbij is dat er geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van bepaalde vaardigheden, zodat niet alleen innovatie aangespoord wordt, maar ook potentieel baanverlies door automatisering opgevangen wordt. Ook moet de identificatie en opschaling van baanbrekende, markt-creërende innovatie ondersteund worden.

Creëren van de juiste randvoorwaarden voor O&I

Om investeringen in onderzoek en innovatie (O&I) te bevorderen, moet de EU de juiste randvoorwaarden creëren. Eén van de belangrijke factoren die in het rapport worden geidentificeerd, is het verspreiden van kennis door het openstellen nationale wetenschap en innovatiesystemen. Verder moet er gezorgd worden voor innovatievriendelijke regelgeving. Het is ook essentieel dat de Europese interne markt wordt voltooid om de snelle opschaling van innovatie te kunnen faciliteren. Dit zorgt ervoor dat innovaties vanuit Europa kunnen opschalen tot mondiale spelers. Ook dient de EU haar concurrentiebeleid aan te passen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van O&I. Tot slot wil de Commissie de toegang tot kapitaal voor risicovolle innovaties makkelijker maken.

Innovatiekloof dichten

Om de innovatiekloof te dichten is het noodzakelijk dat er O&I capaciteit wordt opgebouwd in alle lidstaten en regio’s. Hiervoor zijn duurzame investeringen in O&I nodig, maar ook het ontwerpen, implementeren en evalueren van de nodige hervormingen voor het versterken van de institutionele capaciteit in O&I.

Context

Het rapport komt in de opmaat naar het voorstel van de Europese Commissie voor KP9, wat naar verwachting in het voorjaar gepubliceerd wordt. Het Science, Research, and Innovation Performance of the EU-rapport verschijnt eens in de twee jaar en analyseert Europa’s prestaties op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie, en de drijfveren in een wereldwijde context. Het rapport bestaat uit economische analyses en aanbevelingen voor EU-beleid.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Science, Research and Innovation Performance of the EU
Artikel Neth-ER: EC over MFK: niet bezuinigen op kennis 
Artikel Neth-ER: FP9 needs coherent EU ‘knowledge first’ policy