Defensie-innovatie is een strategische noodzaak voor de EU om haar technologisch overwicht te behouden. Dit zegt het Europese Defensie Agentschap (EDA) in een recent gepubliceerd rapport over het verbeteren van militaire capaciteiten van de EU na 2040. Hierin wijst het EDA onder meer op het belang van verschillende Emerging Disruptive Technologies voor defensieonderzoek.


EDA: ‘Innovatie in defensie cruciaal om technologisch overwicht te behouden’

Samenwerken en innovatie is het devies

Als de EU haar technologische overwicht wil behouden, moet innovatie op het gebied van defensie een verhoogde strategische prioriteit krijgen. Dit zegt het Europese Defensie Agentschap (EDA) in haar rapport Enhancing EU Military Capabilities Beyond 2040. In het rapport werpt het EDA een blik op de toekomst en analyseert zij hoe de militaire capaciteiten van de EU na 2040 verbeterd kunnen worden. Daaruit wordt duidelijk dat het EDA verwacht dat meer EU-samenwerking en innovatie op het gebied van defensieonderzoek cruciaal zullen zijn in de toekomstige oorlogsvoering.

Nieuwe defensietechnologieën moeten omarmd worden

Het EDA pleit voor het omarmen van Emerging Disruptive Technologies (EDT’s) in defensieonderzoek door hun disruptieve aard en de mogelijkheid om militaire capaciteiten te verbeteren. Zo zal AI bepaalde onderdelen van de militaire besluitvorming in de toekomst kunnen overnemen, aldus het rapport. Het EDA wijst tien EDT’s aan, die waarschijnlijk een aanzienlijke rol krijgen in de aankomende werkprogramma’s van het Europees Defensiefonds (EDF):

  • Kunstmatige intelligentie
  • Internet of things
  • Biotechnologie en menselijke verbetering
  • Robotica en autonome systemen
  • Geavanceerde materialen en productie
  • Hypersonische wapensystemen
  • Nieuwe ruimte technologieën
  • Kwantumtechnologieën
  • Blockchain technologies

Context

De EU-lidstaten zijn vorig jaar begonnen met een herziening van EDA’s Capability Development Plan, wat al vijftien jaar de basis vormt voor de EU-samenwerking op het gebied van defensiecapaciteiten. De Commissie zette de eerste stap richting EU-samenwerking op het gebied van defensieonderzoek in 2017 met de Prepatory Action on Defence Research (PADR). Het EDF bouwt tussen 2021-2027 voort op deze ambitie met een budget van acht miljard euro, waar gezamenlijke capaciteitsontwikkeling ook een belangrijke rol speelt. Eurocommissaris voor de interne markt, Thierry Breton, zei onlangs dat de ambitie en het budget van het volgende defensieonderzoeksprogramma omhoog moet, na 2028.


Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink.