De Europese Commissie wil in 2021 een nieuw Europees innovatiefonds lanceren om onderzoek en innovatie op het gebied van klimaatverandering en schone energie te stimuleren. De Commissie presenteert dit en andere initiatieven in haar Action Plan for the Planet.

Een Europees innovatiefonds voor klimaat vanaf 2021

EU innovatiefonds voor klimaat vanaf 2021

De Europese Commissie wil samen met EU-lidstaten een innovatiefonds voor klimaat lanceren in 2021. Dit moet ervoor zorgen dat er meer onderzoek en innovatie komt om klimaatverandering tegen te gaan. De Commissie benoemt dit en andere initiatieven voor een moderne en schone energie in haar Action Plan for the Planet dat zij presenteerde op de One Planet Summit in Frankrijk. Een innovatiefonds zal de Europese industrie helpen met investeren in baanbrekende technologieën die kunnen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Zo zijn potentiële projecten bijvoorbeeld het realiseren van staalproductie zonder kool te gebruiken of de productie van cement dat de uitstoot van broeikasgassen opvangt. Dit fonds zal beschikken over 3 tot 11 miljard euro en van 2021 tot 2030 lopen.

Investeringen in klimaat en schone energie in H2020

Verder zal de Europese Commissie nieuwe overheidsinvesteringen in schone energie en klimaatonderzoek en –innovatie stimuleren. In totaal zal er 3,4 miljard euro extra worden geïnvesteerd in energie en klimaat in het laatste werkprogramma van Horizon 2020. 

Context

In het actieplan stelt de Europese Commissie tien prioriteiten op om een moderne en schone economie te verwezenlijken, waaronder het investeren in schone industriële technologieën. In maart 2018 zal de Commissie een Mededeling publiceren over de toekomst van Europees energie- en klimaatbeleid. Vervolgens zal halverwege 2018 na de bekendmaking van het toekomstige meerjarig financieel kader (MFK) een discussiedocument verschijnen over een duurzaam Europa voor 2030.