Nederlandse kennisinstellingen weten hun weg te vinden naar de EIC Pathfinder, waarmee 74 miljoen euro wordt geïnvesteerd in innovatieve projecten. Bij zes van de achttien geselecteerde projecten zijn Nederlandse partners betrokken. Het project EBEAM, gecoördineerd door het NWO, ontvangt ongeveer 5 miljoen euro uit het fonds. 


EIC reikt €74 miljoen uit, Nederlandse kennisinstellingen zijn erbij

18 innovatieve projecten geselecteerd 

Bij een derde van de geselecteerde projecten onder twee calls van de EIC Pathfinder zijn Nederlandse partners betrokken. Hiermee investeert de Commissie 74 miljoen euro in achttien innovatieve projecten die kunnen bijdragen aan de groene en digitale transities. Één van de projecten wordt gecoördineerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): EBEAM ontvangt iets meer dan 5 miljoen euro uit het fonds. In totaal zijn er bij zes van de projecten Nederlandse partners betrokken, waaronder Universiteit Twente, Wageningen University, Universiteit Leiden en partners uit het bedrijfsleven. Het merendeel van de deelnemers bij alle projecten bestaat uit universiteiten en onderzoeksinstellingen en 18% is afkomstig uit het mkb. 

Context 

De financiering voor deze projecten is uitgereikt als onderdeel van twee calls onder de laatste investeringsronde uit het EIC Pathfinder fonds binnen Horizon 2020. De FET Proactive: Emerging Paradigms and Societies call en de Environmental Intelligence call richten zich beide op geavanceerde onderzoeks- en innovatieprojecten met potentieel baanbrekende resultaten en een hoog risico. Het EIC-fonds is onder Horizon 2020 geïntroduceerd als pilot. Volgend op het succes van de pilotperiode, zal de EIC een volwaardig programmaonderdeel worden onder pijler 3 van Horizon Europe (2021-2027).