Een groot deel van het budget van de European Innovation Council zal gaan naar mkb-bedrijven en startups die zich bezighouden met ‘deep tech’ innovatie op cruciale gebieden als AI, semiconductors en kwantum. Dat staat in het werkprogramma voor 2024. In totaal wordt er 1,2 miljard euro beschikbaar gesteld. Ook worden enkele vernieuwingen in het programma doorgevoerd.


EIC werkprogramma 2024 richt zich op deep tech innovatie

Deep tech innovatie

Een groot deel van het budget van de European Innovation Council (EIC) zal gaan naar mkb-bedrijven en startups die actief zijn op het gebeid van ‘deep tech’ innovatie op cruciale gebieden. Het gaat dan bijvoorbeeld over AI, semiconductors, kritieke grondstoffen, ruimtevaart en kwantum. Dat staat in het EIC werkprogramma voor 2024. In totaal heeft de EIC volgend jaar 1,2 miljard euro te besteden. 420 miljoen euro daarvan wordt gereserveerd voor projecten die direct bijdragen aan de Green Deal, REPowerEU, de Chips Act en de Net-Zero industry Act of projecten die in lijn zijn met de New European Innovation Agenda. De financiering gaat grotendeel via de drie voornaamste programma’s van de EIC. Voor EIC Pathfinder is 256 miljoen euro beschikbaar, voor EIC Transition 96 miljoen en voor EIC Accelerator 675 miljoen. Bij projecten van strategisch belang zal de Commissie gaan screenen op buitenlandse betrokkenheid, in lijn met de economische veiligheidsstrategie.

Vernieuwingen voor EIC

De EIC gaat een aantal vernieuwingen doorvoeren. Zo introduceren ze lumpsum financiering voor de meeste projecten, waardoor de administratieve lasten voor deelnemende bedrijven worden verminderd. Ook komen onderzoeken uit pijler twee van Horizon Europe volgend jaar voor het eerst in aanmerking voor financiering via EIC Transition. Verder zal het aandeel van de Commissie in het EIC Fund tijdelijk worden overgezet naar de European Investment Bank, wat voor meer flexibiliteit moet zorgen in het onderhouden van de investeringsportfolio’s.

Context

De EIC is in 2021 opgericht als onderdeel van Horizon Europe om de innovatiekracht van de EU te vergroten. EIC Pathfinder financiert onderzoeksprojecten die mogelijk kunnen leiden tot technologische doorbraken. EIC Transition moet zorgen dat onderzoeksresultaten, waaronder die van Pathfinder en nu ook die van Horizon Europe pijler 2, worden vertaald naar innovatiemogelijkheden. Het grootste programma, EIC Accelerator, is bedoeld voor startups en mkb-bedrijven die zich bezighouden met innovatieve technologieën die nieuwe markten kunnen bereiken of bestaande markten kunnen openbreken. Het budget voor 2024 is fors lager dan voorgaande jaren, omdat er geen geld meer voor beschikbaar is vanuit herstelfonds NextGeneration EU.

Mede geschreven door Bas Morshuis.