China en de EU hebben afgesproken om eind 2019 een nieuwe concept-roadmap voor samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te presenteren. De randvoorwaarden voor deze roadmap, zoals wederzijdse openstelling, zijn al besproken.


Eind 2019 nieuwe roadmap voor samenwerking tussen China en EU

Roadmap voor samenwerking O&I  

Eind 2019 zullen de EU en China een nieuw concept roadmap presenteren voor samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Dit hebben de twee partijen afgesproken tijdens de Fourth High Level EU-China Innovation Cooperation Dialogue.  De nieuwe roadmap moet zorgen voor meer samenwerking en synergieën tussen Horizon Europe en het Chinese onderzoeks- en innovatieprogramma, The Medium and Long Term Science & Technology Development Plan, die beide in 2021 zullen starten. Een aantal randvoorwaarden voor Chinees-Europese samenwerking zijn al besproken: de wederzijdse openstelling van onderzoeksprogramma’s, het bevorderen van Open Access, samenwerking bij de ontwikkeling van onderzoeksethiek, het bevorderen van standaardisatie, en het beschermen van intellectueel eigendom. Daarnaast hebben China en de EU afgesproken om het verdrag over wetenschap en techniek, dat sinds 1998 van kracht is, voor de vierde keer te verlengen.

Context

De Europese Unie en China werken intensief samen op het gebied van wetenschappelijke technologie en innovatie. In 2018 hebben China en de EU ook al een gezamenlijke roadmap ontwikkeld voor de periode 2018-2020.