De European Innovation Council en het European Institute of Innovation and Technology versterken hun samenwerkingsverband om Europese innovatoren te ondersteunen. Met dit samenwerkingsverband hopen zij meer steun te bieden aan innovatieve start-ups, vrouwelijke innovatoren en innovatoren uit minder vertegenwoordigde landen.


EIT en EIC versterken samenwerking

EIT en EIC ondertekenen overeenkomst

De European Innovation Council (EIC) en het European Institute of Innovation and Technology (EIT) hebben een overeenkomst getekend om hun samenwerking te versterken en zo beter Europese innovatoren te kunnen ondersteunen. Deze samenwerking moet er onder andere voor zorgen dat de steun aan innovatieve start-ups wordt versneld. De EIT en de EIC zullen ook hun krachten bundelen om vrouwelijke innovatoren en innovatoren uit widening landen te ondersteunen. Daarnaast zijn de EIC en de EIT van plan onderling gegevens en informatie te delen over start-ups en mkb’s die zij ondersteunen. Om deze doelen te bewerkstelligen zullen de EIC-adviesraad en de Raad van Bestuur van de EIT een werkgroep samenstellen.  Ze zullen ook in gezamenlijke communicatie voorzien en een gedeelde visie voor de samenwerking opstellen.

Context

De EIC is opgericht om de Europese capaciteit voor het genereren en opschalen van baanbrekende innovatie te verbeteren. Daartoe ondersteunt de EIC innovatoren, ondernemers en onderzoekers met grootse ideeën die internationaal opgeschaald kunnen worden. Sinds dit jaar maakt de EIC volwaardig deel uit van Horizon Europe. De EIT focust zich op het versterken van de kennisdriehoek, waarbij partners binnen onderzoek en innovatie, het bedrijfsleven en onderwijs worden samengebracht. De overeenkomst is een vervolgstap op de intentieverklaring die in september 2020 door de EIC en drie EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs) werd ondertekend.