In een intentieverklaring spreken de European Innovation Council (EIC) en drie Knowledge and Innovation Communities (KICs) van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) uit om structureel te gaan samenwerken en daarmee ondersteuning aan Europese innovators te maximaliseren. Het gaat hierbij om de drie eerste golf-KICs, namelijk EIT Climate-KIC, EIT Digital and EIT InnoEnergy.

EIT KICs en EIC ondertekenen intentieverklaring voor structurele samenwerking

Intentieverklaring EIC & EIT

De European Innovation Council (EIC) en drie Knowledge and Innovation Communities (KICs) binnen de EIT hebben een intentieverklaring ondertekend voor systematische en structurele samenwerking. Het gaat hierbij om de drie KICS uit de eerste golf, namelijk de Climate-KIC, EIT Digital and EIT InnoEnergy. In de verklaring worden een aantal gezamenlijke doelen uiteengezet, zoals meer inzet voor innovators, flexibiliteit, snelheid en stroomlijning van innovatiebeleid, het creëren van synergieën en efficiëntere samenwerking tussen de twee programma’s. Met de intentieverklaring geven de partijen ook aan systematisch en structureel nauwer samen te willen werken, zowel op operationeel als financieel vlak. Zo willen zij maximale ondersteuning bieden voor innovatoren en ondernemers op het vlak van klimaat, energie en digitalisering. .

Context

De EIC, gelanceerd in 2018 als pilot, en de EIT zullen beiden onder pijler 3, Innovative Europe, van Horizon Europe komen te vallen. De EIC focust zich vooral op nieuwe, risicovolle en disruptieve technologieën terwijl de EIT zich focust op het integreren van de kennisdriehoek, waarbij partners binnen onderzoek en innovatie, het bedrijfsleven en het onderwijs worden samengebracht. De Commissie streeft onder voorzitter Von der Leyen naar zoveel mogelijk synergiëen tussen programma's en binnen programma's. Zo werd heel concreet een gezamenlijke expertgroep tussen de EIT en EIC opgericht, en werd in het kader van H2020 een energie-call gelanceerd, waarin synergie tussen beide initiatieven centraal staat.