Het European Institute of Innovation and Technology lanceert het Deep Tech Talent Initiative, dat zich ten doel stelt de komende jaren één miljoen mensen op te leiden in deep tech-vaardigheden. Stakeholders worden uitgenodigd zich aan te sluiten bij het initiatief.


EIT lanceert Deep Tech Talent Initiative

Belang van deep tech talent

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) lanceert het Deep Tech Talent Initiative. Het initiatief mikt op het opleiden van één miljoen mensen binnen de Europese deep tech-gebieden in de komende drie jaar. Het EIT wil publieke en private organisaties, vertegenwoordigers van de industrie, onderwijsaanbieders en investeerders met elkaar verbinden door te investeren in een Europese pool van technologisch talent. De pool moet het vaardighedentekort in de sector terugdringen, om zodoende innovaties te stimuleren die de groene en digitale transitie mogelijk maken. Een tweede ambitie van het initiatief is het behoud en de uitbreiding van activiteiten van snelgroeiende deep tech-bedrijven in Europa. Binnen het initiatief is in het bijzonder aandacht voor de participatie van vrouwen evenals landen met een lager innovatievermogen. Organisaties die willen meewerken, kunnen kiezen welke vorm van steun zij geven, bijvoorbeeld financiële steun, het delen van kennis of het leveren voor input voor de programma-inhoud. Het initiatief wordt gecoördineerd door EIT Manufacturing, een van de Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) van het EIT.

Context

De Europese O&I-prestaties laten zien dat er een groeiend tekort is als het gaat om deep tech talent. Mede daarom ligt zowel in de nieuwe Europese Innovatieagenda als in het EIC werkprogramma voor 2022 sterk de nadruk op deep tech. Het Deep Tech Talent Initiative bouwt voort op het EIT HEI initiatief, wat in het leven is geroepen om de innovatiekracht van het Europees hoger onderwijs te stimuleren. Daarnaast zal ook de European Battery Academy, die moet bijdragen aan het bij- en omscholen van werknemers in de batterijenindustrie, een rol spelen in het Deep Tech Talent Initiative.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal