Het European Institute for Innovation & Technology (EIT) mag de komende drie jaar 890 miljoen euro verdelen onder haar kennis- en innovatiegemeenschappen. Het geld gaat onder meer naar voeding, gezondheid, grondstoffen en stedelijke mobiliteit. Nieuw is een meerjarige aanpak waarbij projecten langer dan één jaar financiering kunnen krijgen.


EIT mag 890 miljoen euro verdelen

Miljoenen beschikbaar tot 2026

De komende drie jaar mag het European Institute for Innovation & Technology (EIT) 890 miljoen euro verdelen onder haar kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s). De acht KIC’s krijgen allemaal flink wat geld, maar het is niet gelijk verdeeld. De grootste som gaat naar de Food-KIC: 179 miljoen. De KIC’s Health, Manufacturing, Raw Materials en Urban Mobility mogen ieder tussen de 107 en 143 miljoen euro besteden. De drie langstlopende KIC’s krijgen het minst. Na vijftien jaar zouden zij eigenlijk financieel op eigen benen moeten staan. Daarom ontvangen EIT Climate, Digital en InnoEnergy tot 44 miljoen euro.

Nu ook meerjarige financiering

Nieuw de komende jaren is de mogelijkheid om meerjarige financiering te verstrekken. Hiermee komt het EIT tegemoet aan een veelgehoorde klacht. Tot nog toe moesten projecten voor ieder jaar een nieuwe aanvraag indienen, wat de continuïteit van de projecten niet ten goede kwam. Het EIT gaat ook door met een andere vernieuwing: horizontale financiering die niet gebonden is aan één KIC. Zo is er opnieuw geld beschikbaar voor het Higher Education Institution Initiative, het Deep Tech Talent Initiative en Girls Go Circular. Tenslotte geldt voor de gehele 890 miljoen euro dat 10 tot 15% via het Regional Innovation Scheme bij moet dragen aan de innovatiekloof tussen regio’s.

Context

Het EIT startte in 2008 met het faciliteren van samenwerkingen tussen hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Doel is het verbeteren van de Europese innovatiecapaciteit. Kenmerkend voor het EIT zijn de KIC’s of innovatiegemeenschappen; geïntegreerde partnerschappen tussen onderwijsinstituten, onderzoekscentra en bedrijven rond een bepaald thema. Na vijftien jaar Europese financiering zouden de KIC’s zich financieel moeten bedruipen, maar dit blijkt in de praktijk lastig. Zo maakten boekhouders zich na zeven jaar ernstige zorgen over de financiële houdbaarheid van EIT Health en Raw Materials.

Aanvraag doen

Voor vragen over het indienen van een EIT-voorstel kunt u terecht bij de Nederlandse adviseurs van RVO.