Het EIT is goed op weg om haar Europese doelen te behalen, vindt het EIT. Vijf Knowledge and Innovation Communities dragen succesvol bij aan de innovatiekracht van Europa. Toch verschilt het zicht op financiële houdbaarheid per KICs, blijkt uit een onafhankelijke doorlichting.


EIT over EIT: doelen in zicht, financiering (nog) niet

EIT draagt bij aan Europese doelen

De Knowledge and Innovation Communities (KIC’s) van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) hebben een nuttige bijdrage geleverd aan Europese doelen op het vlak van economische groei en duurzaamheid. Dat concludeert het EIT op basis van onafhankelijke evaluaties van vijf kennisgemeenschappen. Volgens de onderzoekers van Deloitte hebben alle vijf geteste KIC’s de innovatiekracht van de lidstaten versterkt. Zo richtten zij gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s op hielpen zij innovatieve bedrijven op. De vijf KICs kregen daarom allemaal het oordeel ‘very good’. Het gaat om EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility.

Financiële houdbaarheid is onhoudbaar

Ondanks de behaalde resultaten heeft geen van de KIC’s volledig zicht op financiële zelfredzaamheid, concludeert Deloitte. Volgens Europese wetgeving moet iedere KIC na vijftien jaar financieel op eigen benen kunnen staan, bijvoorbeeld door inkomsten uit intellectueel eigendom of bijdrages van deelnemende bedrijven of onderwijsinstellingen. De drie KIC’s die in hun eindfase zijn (klimaat, digitaal, energie) presteren over het algemeen goed qua financiële houdbaarheid, maar er bestaan nog onzekerheden over deze duurzaamheid. Zo zijn er bij de Klimaat-KIC de grootste zorgen rondom deze houdbaarheid. Er zijn stappen gezet sinds 2022, maar in de finale conclusies van Deloitte blijkt dat deze nog niet genoeg zijn geweest. Ook bij EIT Digital zijn er nog zorgen over de financiële houdbaarheid op de lange termijn, al is er hier meer potentie voor blijvende groei. EIT InnoEnergy presteert het beste op financiële duurzaamheid met een excellente score. Deloitte spoort de KIC in hun evaluatie aan om dit nog verder te verbeteren.

Regionale en genderongelijkheid

De KIC’s kunnen nog een en ander verbeteren op het gebied van genderdiversiteit en regionale betrokkenheid. Vooral bij Digital en InnoEnergy is de ruimte voor verbetering van genderdiversiteit groot. Het EIT kan ook haar impact vergroten door haar bereik in de regio verder uit te breiden. Volgens het rapport is het vooral voor de Klimaat-KIC belangrijk om dit te verbeteren om ook de financiële duurzaamheid te versterken.

Context

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) werd opgericht in 2008 met als doel om de innovatiecapaciteiten binnen de EU te verbeteren door samenwerkingen tussen hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren. Het EIT was het eerste Europese initiatief dat zich expliciet richt op deze kennisdriehoek. De financiële zelfredzaamheid is een aandachtspunt van Raad en Parlement. Via initiatieven als het hogeronderwijsinitiatief, de Bauhaus booster, het Deep Tech Talent Initiative. Vanuit Nederland deden weinig onderwijsinstellingen mee aan het hogeronderwijsplan. In 2022 startte een nieuwe KIC rond cultuur.

 

Mede geschreven door Bertus Woudwijk.

 

Dit artikel is gecorrigeerd op 16 februari 2024.