Het European Institute of Innovation and Technology heeft 23 projecten geselecteerd in het kader van het EIT HEI Initiative, wat moet dienen om de innovatiecapaciteit van het hoger onderwijs te bevorderen. Het EIT verdeelt in deze eerste pilot-call 27,5 miljoen euro over 135 hoger onderwijsinstellingen. De call telt vier Nederlandse deelnemers. Een tweede oproep zal dit najaar worden opengesteld.


EIT selecteert 23 projecten voor innovatie in het hoger onderwijs

Eerste pilot-call HEI Initiative   

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) heeft de resultaten bekendgemaakt van de eerste pilot-call voor het HEI Initiative, waarmee zij innovatie en ondernemerschap aan hoger onderwijsinstellingen (Higher Education Institutions of HEI’s) wil bevorderen. Uit 64 ingediende projecten selecteerde het EIT 23 winnende consortia, waaraan 135 hoger onderwijsinstellingen en 140 overige partners, zoals bedrijven, onderzoekspartners en overheidsinstanties, deelnemen. Elk consortium kan hierbij tot 400.000 euro aan financiering in de eerste fase (juli – december 2021) ontvangen. Bij succesvolle afronding van het project kan dit in een tweede fase (januari 2022 – juli 2023) worden aangevuld tot 800.000 euro. De eerste call telt dan ook een totaalbudget van 27,5 miljoen euro.

Nederlandse deelname

De 23 projecten tellen vier Nederlandse partners. Zo neemt de Universiteit Twente deel aan
het Prometheus-project over innovatie en ondernemerschap in de domeinen digitale transformatie, circulaire economie en duurzame ontwikkeling. Wagening Economic Research maakt onderdeel uit van RiEcoLab; een afkorting van Responsible Innovation-Led Entrepreneurial University Transformation Centres (Ecosystem Integration Labs). De Universiteit van Maastricht is de enige Nederlandse projectcoördinator, namelijk van Inno4YUFE; waarin de YUFE-alliantie, die deel uitmaakt van het Europese Universiteiten-initiatief, zich zal focussen op innovatie en ondernemerschap onder studenten. Stichting Water Alliance, onderdeel van de WaterCampus Leeuwarden, neemt deel aan Inno-EUt+, een initiatief van de Europese Universiteiten-alliantie EUt ter verbetering van haar innovatiecapaciteit. Er nemen vooralsnog geen Nederlandse hogescholen deel aan deze eerste pilot.

Tweede call dit najaar

Zoals eerder aangekondigd zal het EIT dit najaar een tweede call voor projecten onder het HEI Initiative lanceren. De exacte datum hiervan is nog niet bekend. Het EIT wil in de toekomst een jaarlijkse call uitschrijven. De pilot-fase zal doorlopen tot 2023, waarna het de bedoeling is om, na grondige evaluatie van de pilot-projecten, het HEI Initiative volwaardig uit te rollen vanaf 2024. Het streefdoel is om aan het eind van het traject in 2027 zo’n 550 instellingen te ondersteunen.

Context

In de onlangs officieel gelanceerde Strategic Innovation Agenda stelt het EIT haar strategische doelstellingen voor. Een van de prioriteiten is het verhogen van de innovatiecapaciteit van hoger onderwijsinstellingen. Hiervoor komt het EIT met het HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education, waarvoor het in maart dit jaar een eerste pilot-call lanceerde. Het riep instellingen op om in consortia instellingsbrede actieplannen te presenteren, die innovatie en ondernemerschap op alle institutionele niveaus moeten bevorderen. Opvallend hierbij was overigens de zeer krappe deadline van 2 maanden.