Het Europees Parlement wil meer aandacht voor onderzoek in het nieuwe Europese gezondheidsprogramma EU4Health. In haar standpunt over het programma stelt het EP dat EU4Health onderzoek & ontwikkeling van nieuwe medische producten moet stimuleren, met name voor antimicrobiële stoffen en vaccins. In de onderhandelingen over de Europese begroting van 2021-27 wist het Parlement een totaalbudget van 5,1 miljard euro af te dwingen.


EP wil meer onderzoek in gezondheidsprogramma EU4Health

Meer onderzoek in EU4Health

Als het aan het Europees Parlement ligt, zal het Europese gezondheidsprogramma EU4Health meer aandacht besteden aan onderzoek dan de Commissie heeft voorgesteld. Dit valt op te maken uit haar mandaat voor de onderhandelingen met de Raad. Het EP wil dat EU4health onderzoek & ontwikkeling van nieuwe medische producten gaat stimuleren, met name voor antimicrobiële stoffen en vaccins. Ook moeten onderzoeksresultaten zo goed mogelijk gebruikt worden om innovaties binnen de sector op te schalen en in te zetten. Verder willen de volksvertegenwoordigers de European Reference Networks (ERN) uitbreiden op het gebied van infectieziekten, mentale gezondheid en complexe zwangerschappen, naast nieuwe 'networks of excellence' op specifieke ziektegebieden. Het Parlement merkt daarbij op dat onderzoek, innovatie & ontwikkeling binnen het gezondheidsprogramma niet de inspanningen binnen andere programma’s mogen dupliceren, waaronder Horizon Europe.

Aandacht voor seksediversiteit en onderwijs

Kennis over gender en seksediversiteit moet verbeterd worden in de gezondheidssector. Het EP wil dat seksediversiteit meer aandacht krijgt in de opleidingen van zorgpersoneel, in onderzoek en bij diagnose en behandelingen. Daarnaast ziet het Parlement een grote rol voor onderwijs in het programma. Zo wil zij dat het onderwijs in het algemeen meer aandacht besteedt en wil zij studenten en zorgpersoneel meer mogelijkheden bieden voor mobiliteit en digitaal bijscholing.

Context

Het politiek akkoord over het meerjarig financieel kader (MFK) en het herstelfonds geeft 5,1 miljard euro aan EU4Health. In juli besloot de Raad met 1,67 miljard euro juist flink te bezuinigen op het programma dat 9,4 miljard zou moeten ontvangen. Het nieuwe programma EU4Health is de opvolger van het derde gezondheidsprogramma, wat met 413 miljoen euro een stuk minder kon besteden. Het programma moet onder andere bijdragen aan de nieuwe plannen voor een Europese Gezondheidsunie en het formuleren van een antwoord op de huidige coronacrisis en eventuele toekomstige crises. EU4Health zou net als Horizon Europe en Erasmus+ in januari 2021 van start moeten gaan, maar de start kan vertraging oplopen zolang er nog geen officieel akkoord is over het MFK. Nu naast de Raad ook het EP haar onderhandelingspositie heeft ingenomen kunnen wel de trilogen van start.