Met het oog op de laatste onderhandelingen over openstaande zaken in Horizon Europe  vraagt de ERC om een top-up voor pijler 1 van Horizon Europe. Een verlaging van het budget zou volgens de ERC een bedreiging vormen voor grensverleggend onderzoek. De Scientific Council van de ERC hoopt dat het grootste deel van de extra 4 miljard voor Horizon Europe, zoals afgesproken in het MFK-akkoord van 10 november, naar pijler 1 gaat.


ERC doet een laatste oproep tot meer geld voor excellentiepijler Horizon

Verhoging moet stagnatie voorkomen

De Scientific Council van de European Research Council (ERC) vraagt met klem om een verhoging van het budget dat is toegewezen aan pijler 1 van Horizon Europe. In het nieuwe MFK-akkoord dat werd bereikt op 10 november werd 4 miljoen euro extra voor Horizon Europe vrijgemaakt. De Scientific Council wil dat een groot deel van deze verhoging naar pijler 1 gaat. De oproep komt geen moment te vroeg, want op 10 december leggen het Europees Parlement en de Raad een laatste hand aan de onderhandelingen voor Horizon Europe, waarbij ook aandacht zal gaan naar de interne budgetverdeling van het programma. De Scientific Council geeft aan dat in vergelijking met Horizon 2020, waar 32% van het budget aan pijler 1 werd besteed, er nog maar 25% overblijft in Horizon Europe. Pijler 1 Excellent Science bestaat uit drie onderdelen: de ERC; De Marie Skłodowska-Curie Acties; en onderzoeksinfrastructuren. Momenteel zou de ERC kunnen rekenen op 14,9 miljard euro voor de komende zeven jaar, waarmee de jaarlijkse budgetten onder het niveau van 2020 zouden blijven steken. De vraag naar financiering van projecten onder de ERC is reeds ruimschoots groter dan wat de ERC kan bieden. Volgens de Scientific Council is er een minimaal budget van 16,6 miljard voor de ERC nodig.

Context

De ERC is één van de drie instrumenten die onder pijler 1 Excellent Science van Horizon Europe valt. Met de beste onderzoekers ondersteunt de ERC grensverleggend onderzoek en beoordeelt het voorstellen van onderzoekers op basis van hun excellentie. De Scientific Council fungeert als bestuursorgaan van de ERC en bestaat uit 22 vooraanstaande wetenschappers, waaronder de Nederlandse vicevoorzitter Eveline Crone.