De European Research Council geeft alvast een inkijkje in de uitwerking van de voorgestelde veranderingen in het werkprogramma van 2024. Zo kunnen potentiële aanvragers zich voorbereiden. De veranderingen betreffen de manier waarop voorstellen worden geëvalueerd en de introductie van lumpsumfinanciering voor de Advanced Grants.


ERC geeft inkijkje in veranderingen werkprogramma 2024

Anders beoordelen

De Scientific Council van de European Research Council (ERC) geeft inzicht in de uitwerking van de voorgestelde wijzigingen van het werkprogramma 2024. Het werkprogramma wordt naar verwachting in juli aangenomen, maar de uitwerkingen zijn al bekend gemaakt zodat aanvragers zich kunnen voorbereiden. Wat betreft de veranderingen op het gebied van de evaluatie van voorstellen, benadrukt de ERC dat wetenschappelijke excellentie het enige criterium blijft. Vanuit die lens wordt gekeken naar het baanbrekende karakter, de ambitie en de haalbaarheid van het voorgestelde onderzoeksproject. Daarnaast zal het werkprogramma niet langer gedetailleerde voorgeschreven profielen van hoofdonderzoekers bevatten. Leidend in de evaluatie zal zijn de mate waarin de aanvrager in staat is om het voorgestelde project met succes uit te voeren. Verder worden in de aanvraag het cv en het persoonlijke track record samengevoegd tot één document. Ook is al bekend gemaakt dat de ERC-panels bij Starting, Consolidator en Advanced Grants calls maximaal 44 voorstellen kunnen toelaten tot de tweede stap van de evaluatie. 

Lumpsum financiering en voorlopige kalender

De Advanced Grants in het werkprogramma van 2024 worden gefinancierd op basis van lumpsum. Hierbij wordt de uitbetaling gebaseerd op de uitgevoerde en gerapporteerde werkzaamheden, ongeacht de daadwerkelijke kosten of de mate van succes van de projectactiviteiten. Ook met de introductie van lumpsumfinanciering kunnen onderzoekers hun beurs nog steeds meenemen naar een andere instelling. Tot slot is het voorlopige tijdschema voor de 2024-calls van alle ERC-beurzen bekend gemaakt. De eerste deadline is op 24 oktober 2023 voor de Starting Grant. De Proof of Concept Grant heeft twee deadlines. Voor meer informatie zie de ERC website.

Context

De ERC financiert excellent fundamenteel onderzoek binnen Horizon Europe. Afgelopen december kondigde de ERC Scientific Council al aan haar aanvraagprocedures te herzien in het werkprogramma van 2024. Nog eerder, in juni 2022, maakte de ERC bekend om onder voorbehoud een pilot met lumpsumfinanciering te lanceren bij de Advanced Grants in het werkprogramma van 2024. De Nederlandse Ben Feringa werd onlangs herkozen als lid van de Scientific Council.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.