In 2023 wil de European Research Council de mogelijkheden voor wetenschapsjournalisten en gevluchte onderzoekers uitbreiden. Ook trekt de ERC iets meer geld uit voor Proof of Concept-beurzen. Al met al wil de ERC ruim 2,2 miljard euro toekennen – 200 miljoen minder dan dit jaar.


ERC in 2023: minder budget, extra aandacht voor journalisten en gevluchte onderzoekers

Nieuwe instrumenten, minder geld

De European Research Council (ERC) wil in 2023 een aantal nieuwe beurzen optuigen. Zo komt er een beurs waarmee wetenschapsjournalisten een poos aan een onderzoeksinstelling kunnen werken, om zo beter inzicht te krijgen in het belang en de werking van fundamenteel onderzoek. Ook wil de ERC de toekenningscriteria verruimen voor gevluchte onderzoekers of onderzoekers die het slachtoffer zijn van natuurrampen. Deze flexibele regels moeten uitkomst bieden wanneer onderzoekers gedwongen zijn hun werk neer te leggen. Toch trekt de ERC niet meer geld uit: waar de ERC dit jaar 2,4 miljard euro besteedt aan excellent onderzoek, verwacht de organisatie in 2023 2,2 miljard euro te verdelen. Dat blijkt uit het ERC werkprogramma voor 2023.

Voorlopige deadlines en nieuwe regels

Samen met het werkprogramma maakt de ERC ook de voorlopige deadlines voor 2023 bekend. De vijf typen beurzen komen allemaal terug. Opvallend is de nadruk van de ERC op een budgetstijging voor Proof of Concept-beurzen. Dat stijgt weliswaar van 25 miljoen euro naar 30 miljoen, maar bedraagt amper 1% van de totale begroting. Zowel de Starting als de Consolidator-beurzen hebben fors minder financiering te besteden dan dit jaar. Daarentegen gaat de Advanced Grant er in budget iets op vooruit. Met deze herverdeling hoopt de ERC de succespercentages binnen deze beurstypen gelijker te trekken. Naast deadlines bevat het werkprogramma ook een aantal nieuwe regels, zoals een verandering in de berekening van het aantal jaren ervaring die bepaalt voor welke beurs een onderzoeker in aanmerking komt.

Context

De ERC ondersteunt grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers. Voorstellen worden enkel beoordeeld op basis van het excellentiecriterium. Onlangs kondigde de ERC een uitbreiding van lump sum financiering vanaf 2024 aan. Nederlandse onderzoekers doen het normaliter erg goed in de ERC, zo ook in 2021. De verlaging van het budget ten opzichte van 2022 zoals nu in het werkprogramma 2023 staat komt ten dele door het uitblijven van de financiële bijdrage die het Verenigd Koninkrijk (VK) als geassocieerd land zou inleggen. Tot op heden is het VK nog niet geassocieerd met het Kaderprogramma.