Het Europees onderzoekspact dreigt de plank mis te slaan, waarschuwt de European Research Council. Een inspanningsverplichting voor investeringen in onderzoek en innovatie is te vrijblijvend. Aandacht voor onderzoekscarrières en fundamenteel onderzoek kunnen de Europese innovatiekracht dan weer versterken.


ERC kritisch op onderzoekspact

Let op de concurrentie

Europa dreigt achter te raken op de mondiale concurrentie. In de huidige vorm zal het Europese pact voor onderzoek en innovatie dit niet kunnen voorkomen. Daarvoor waarschuwt de European Research Council (ERC) in een reactie op het pact. Het pact bevat een inspanningsverplichting voor lidstaten om 3% van het bbp uit te geven aan O&I, maar dit is veel te vrijblijvend. Bovendien hebben China en de VS al grotere investeringen aangekondigd, stelt Jean-Pierre Bourguignon, ERC-voorzitter.

Structurele verbeteringen

De ERC is ook kritisch op de beleidsaanbevelingen in het pact. Carrièreperspectieven bepalen of onderzoekers in Europa willen blijven en verdienen daarom alle aandacht. Daarnaast mag de opbouw van nieuwe excellente onderzoekscentra niet ten koste gaan van steun aan bestaande, wereldwijd toonaangevende centra. Tenslotte vraagt de ERC onderzoeksministers om hun werk in een breder perspectief te zien: bij een effectief onderzoeksklimaat zijn andere ministeries betrokken, zoals een ministerie van financiën. Bovendien is nationaal onderzoeksbeleid gebaat bij continuïteit, terwijl de politiek wispelturig is, observeert de ERC.

Context

De Commissie stelt een pact voor onderzoek & innovatie voor met een aantal doelen voor de Europese Onderzoeksruimte die de Commissie en lidstaten samen zullen uitvoeren, waaronder investeringen in O&I en steun aan open science. Als de lidstaten in de Raad zich in het voorstel kunnen vinden, zullen ze het pact in het najaar formeel aannemen.