Ontvangers en oud-ontvangers van ERC-beurzen zullen zich gaan verenigen in een Association of ERC Grantees (AERG). De nieuwe non-profit organisatie werd aangekondigd tijdens de R&I Days en heeft als missie het belang van fundamenteel onderzoek te benadrukken en verdedigen. Dit probeert de AERG te realiseren aan de hand van drie doelen, waaronder het bouwen van een gemeenschap en het creëeren van synergieën tussen de verschillende ontvangers van de ERC-beurzen.


ERC-laureaten richten vereniging op

3 hoofddoelen van de AERG

Tijdens de R&I Days is de oprichting van een nieuwe organisatie aangekondigd: de Association of ERC Grantees (AERG). Het betreft een non-profit organisatie die (oud)-ontvangers van European Research Council -beurzen (ERC) zal verenigen. Zij wordt opgericht om het belang van fundamenteel onderzoek binnen Europa te benadrukken en te verdedigen. Om dit te bewerkstelligen heeft de organisatie drie doelen geformuleerd. Zo probeert de AERG een gemeenschap van bursalen op te bouwen en synergieën te laten ontstaan tussen de 10.000 ontvangers van ERC-beurzen. De AERG wil als Europese “mindbank" gaan fungeren door de resultaten en ideeën van haar leden te communiceren aan de bevolking, beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden. Tenslotte zal de organisatie, die zich zal vestigen in Brussel, het belang van excellente wetenschap binnen Europa bepleiten en bevorderen.

Een lidmaatschap zal naar verwachting tussen 50 en 100 euro per jaar kosten.

Context

De European Research Council vormt een belangrijk financieringsinstrumenten voor fundamenteel onderzoek in Europa. Onderzoekers kunnen bij de ERC, onderdeel van het Kaderprogramma voor onderzoek & innovatie, hun ideeën indienen en worden enkel beoordeeld op basis van excellentiecriteria. Uit de de conceptbegroting van de Raad voor 2021 blijkt dat er flink gekort wordt op de ERC ten opzichte van het eerdere Commissievoorstel. Voor de ERC zou dit een korting betekenen van 135 miljoen. In dat licht is de oprichting van de AERG die de belangen van fundamenteel onderzoek gaat verdedigen meer dan welkom.