Een half jaar voor aanvang maakt de European Research Council de panelstructuur voor de calls in 2021 en 2022 bekend. De domeinen sociale en geesteswetenschappen en natuur- en ingenieurswetenschappen krijgen een nieuw panel. De herziening verandert niets aan het evaluatieproces van de ERC.


ERC panelstructuur 2021-2022 bekend

Herziening panelstructuur

Meer dan een half jaar voor Horizon Europe van start gaat, maakt de European Research Council (ERC) de panelstructuur voor alle calls in 2021 en 2022 bekend. Door het veld vroeg van informatie te voorzien, hoopt de ERC dat onderzoekers zich beter kunnen voorbereiden. Een belangrijke reden voor de herziening is de disbalans in het aantal aanvragen dat een panel moet verwerken. Bovendien overlappen meerdere panels. Door te schaven aan de grenzen van een panel, moet de werklast beter verdeeld worden. Bovendien voegt de ERC panels toe aan de domeinen sociale en geesteswetenschappen en natuur- en ingenieurswetenschappen, zoals eerder is aangekondigd. De ERC benadrukt dat de herziening niets verandert aan het evaluatieproces van de ERC.

Context

De European Research Council ondersteunt grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams. Onderzoekers kunnen hun eigen ideeën indienen, die enkel beoordeeld worden op hun excellentie. Eén van de aandachtspunten voor de ERC is de evaluatie van multidisciplinair onderzoek, dat niet door een monodisciplinair panel beoordeeld kan worden. Onlangs uitten vooraanstaande wetenschappers hun zorg over het ERC-budget in Horizon Europe. Dit budget staat namelijk nog niet vast.