De European Research Council (ERC) vraagt dit jaar om voorstellen voor de starting, consolidator en advanced grants. Dat blijkt uit het werkprogramma voor 2021. Hoewel Horizon Europe technisch nog niet rond is, hoopt de ERC de reguliere kalender zo goed mogelijk aan te houden. Verder worden de eisen aan open science aangescherpt en mogen derde landen vooralsnog meedoen.


ERC publiceert werkprogramma 2021

Drie rondes in 2021

De European Research Council (ERC) plant dit jaar aanvraagrondes voor drie van haar vijf beurzen. Onderzoekers kunnen wel voorstellen in dienen voor de starting, consolidator en advanced grants, maar niet voor de synergy en proof of concept grants. Dat blijkt uit het werkprogramma voor 2021. In de overgang van Horizon 2020 naar Horizon Europe zijn er geen synergy grants mogelijk, aldus de ERC. De regels voor de proof of concept grants worden op dit moment herzien door de Scientific Council van de ERC en zijn daarom ook niet opgenomen in het werkprogramma. De ERC verwacht dat beide beurzen wel terugkomen in het werkprogramma voor 2022.

Zekerheid zonder garantie

Het werkprogramma geeft onderzoekers zekerheid over de plannen van de ERC voor 2021, maar biedt nog geen garantie. De wetsteksten van Horizon Europe zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld. Na het politieke akkoord over Horizon Europe in december 2020 moeten er nog een aantal juridische hoepels genomen worden, waaronder vertalingen in alle EU-talen en een laatste juridische check. Op die haarkloverij lijkt de ERC niet te willen wachten, aangezien succesvolle kandidaten op z’n vroegst in april 2022 hun beurs zullen ontvangen. Door het werkprogramma nu al te publiceren, probeert de ERC zo goed mogelijk vast te houden aan de reguliere kalender.

Open Science en derde landen

De ERC zal strengere eisen stellen wat betreft open science. ERC-bursalen zullen binnen zes maanden na ontvangst van de beurs een data managementplan moeten indienen. Onderzoekers aan instellingen in derde landen mogen ook een aanvraag doen. Of hun voorstel uiteindelijk in aanmerking komt, hangt ervan af of hun land geassocieerd is op het moment dat de beurs verstrekt wordt. De onderhandelingen met landen als Zwitserland of Noorwegen kunnen immer pas beginnen nadat Horizon Europe juridisch rond is.

Context

De ERC ondersteunt grensverleggend onderzoek door de beste onderzoekers en hun teams. Onderzoekers kunnen hun voorstellen indienen en worden enkel beoordeeld op basis van wetenschappelijke excellentie. Net als in Horizon 2020 worden aanvragen behandeld door European Research Council Executive Agency (ERCEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland assisteert Nederlandse onderzoekers die een ERC-voorstel willen indienen. Onlangs introduceerde de ERC een mentorinitiatief voor wideninglanden.