De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

ERC zet in op Widening Participation

De European Research Council zal in 2016 middelen vrijmaken om nieuwere lidstaten te helpen meer ERC-grants binnen te halen. Dit kondigde Jean-Pierre Bourguignon, voorzitter van de ERC, aan tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Bourguignon was in het Parlement ter gelegenheid van de viering van de 5000ste onderzoeker die een ERC-grant ontving.

NCP ondersteuning
Het nieuwe programma zal ondersteuning bieden aan de nationale contactpunten (NCP) in lidstaten die nog amper weten te profiteren van ERC-grants. Ondersteunende activiteiten waar aan wordt gedacht zijn workshops en lokale evenementen met ERC-aanvragers en de NCP. Door ervaring en kennis te delen, hoopt Bourguignon dat de NCPs in deze lidstaten beter in staat zijn om onderzoekers te ondersteunen bij aanvragen voor ERC-grants. Dit moet uiteindelijk leiden tot een meer evenredige verdeling van ERC-grants over Europa, zonder het excellentie-principe aan te tasten.

Widening Participation
De ERC werkgroep ‘widening European participation’ zal nauw betrokken zijn bij de implementatie van de nieuwe NCP-ondersteuning. In 2014 is de ERC gestart met deze werkgroep met als doel de Centraal- en Oost-Europese lidstaten te stimuleren om aanwezig wetenschappelijk talent te koesteren en meer te investeren in onderzoek.

Tijdlijn
Meer details over de activiteiten en het budget zullen bekend worden gemaakt in het ERC-werkprogramma 2016-2017. Deze zal in het najaar van 2015 worden gepubliceerd.

Meer informatie
Persbericht: ERC celebrates 5000th top researcher funded