Het EU Soil Observatory (EUSO) is gelanceerd om de bodemgezondheid in Europa in de gaten te houden. De Horizon Europe missie 'Caring for soil is caring for life' streeft ernaar dat tenminste 75% van de bodems gezond is in 2030. Het EUSO biedt een platform voor kennis en gegevens die nodig zijn om bodems te beschermen. Dit zal onderzoek en innovatie op het gebied van bodemgezondheid ondersteunen.


EU Soil Observatory komt van de grond

Observatorium voor duurzaam bodembeheer

Het EU Soil Observatory (EUSO) is officieel gelanceerd en zal waken over de bodemgezondheid in Europa. Het EUSO wordt gehost door het EU Joint Research Centre (JRC) met als doel bodemdegradatie een halt toe te roepen en duurzaam bodembeheer te verbeteren. De voorgestelde missie binnen Horizon Europe getiteld 'Caring for soil is caring for life' streeft ernaar dat tenminste 75% van de Europese bodems gezond is in 2030. Het EUSO gaat een platform bieden in het voorzien van kennis en gegevens die nodig zijn om bodems te beschermen, en ondersteuning bieden aan EU-onderzoek en innovatie op het gebied van bodemgezondheid. Daarnaast zal het samenwerking en partnerschappen stimuleren tussen de gebruikers van bodemgegevens.

Context

De missie voor bodemgezondheid in Europa is één van de vijf missies voorgesteld door de Commissie en vormgegeven door de mission boards. De uitwerking van de missies staat nog niet vast, en de lancering van het EUSO is een voorbereidende actie. Meer dan 60% van alle Europese bodems verkeert momenteel in ongezonde staat, bleek uit een gezamenlijke beoordeling door de mission board en het JRC. De missie voor bodemgezondheid draagt dan ook bij aan de ambitie van de Europese Green Deal om milieuverontreiniging van lucht, water en bodem terug te brengen naar nul. Mocht alles naar plan verlopen, dan zullen de missies in 2021 starten als onderdeel van Horizon Europe.