De Commissie is op zoek naar experts op het vlak van wetenschapsdiplomatie. Een aantal werkgroepen moet aan de slag om een Europees kader voor wetenschapsdiplomatie te ontwikkelen. Daarbij valt te denken aan het gebruik en de toepassing van wetenschappelijk advies bij Europese ambassades in het buitenland. Reageren kan tot en met 31 oktober.


EU zoekt experts wetenschapsdiplomatie

Vijf groepen aan de slag

Experts op het terrein van wetenschapsdiplomatie kunnen zich warmlopen: de Commissie is op zoek naar deelnemers aan vijf werkgroepen die een Europees kader voor wetenschapsdiplomatie zullen uitdenken. Dat kader moet richting geven aan Europese activiteiten op dit gebied. Vier pijlers zullen het kader stutten, namelijk wetenschapsdiplomatie in een geopolitieke wereld, het gebruik van wetenschappelijk bewijs en foresight, toepassing in Europese ambassades in landen buiten de EU, en capaciteitsopbouw. Voor ieder van deze pijlers gaat een werkgroep van 20 experts aan de slag. Een vijfde werkgroep onderzoekt waarom de EU dit zou moeten doen in plaats van individuele lidstaten. Experts kunnen zich aanmelden tot en met 31 oktober.

Context

De oproep definieert wetenschapsdiplomatie als het inzetten van wetenschap, wetenschappelijke kennis en samenwerking voor diplomatieke doeleinden. Met de werkgroepen reageert de Commissie op een verzoek van lidstaten in de Raad om een Europese Science Diplomacy Agenda uit te werken. In de beleidsvisie van de Commissie is wetenschapsdiplomatie onderdeel van de ‘Global Approach to Research and Innovation’. In juli 2023 oordeelde de Commissie dat die mondiale aanpak goed vordert, maar dat er meer inspanningen nodig zijn op het gebied van wetenschapsdiplomatie.