Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication. Ze pleiten dan ook voor het verspreiden van onderzoeksresultaten in de eigen taal. Het initiatief wordt ondersteund door de European Universities Association.

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Het belang van taaldiversiteit

Een gezond evenwicht tussen verschillende talen in de academische wereld is noodzakelijk om lokaal onderzoek en bijbehorende infrastructuur te behouden, een betere verankering van onderzoek in de samenleving mogelijk te maken en om meer impact te kunnen realiseren. Dit blijkt uit het Helsinki Initiative on Multilingualism.

De European Universities Association (EUA) ondersteunt dit initiatief en wijst hierbij op de specifieke Europese context, waarin uitstekend onderzoek gekenmerkt wordt door geografische, taalkundige en culturele diversiteit. De kracht van Europese kennisinstellingen ligt volgens haar in het feit dat zij als sterke lokale partners een grote invloed op internationaal beleid kunnen uitoefenen. Een open blik op taal zorgt voor meer dialoog, en is daarnaast ook relevant voor het opstellen van een succesvol Open Access-beleid.

Specifieke aanbevelingen

In het initiatief worden drie aanbevelingen gegeven, namelijk:

  • Het verspreiden van onderzoeksresultaten in de eigen taal. Hierbij moeten onderzoekers beloond worden voor het verspreiden van hun onderzoeksresultaten, ook buiten de academische wereld.  Interactie met de samenleving en gelijkwaardige toegang tot onderzoek in verschillende talen moet worden aangemoedigd;
  • Het beschermen van nationale onderzoeks- en publicatiestructuren. Not-for-profit tijdschriften en uitgeverijen moeten voldoende middelen en ondersteuning krijgen, ook bij de transitie naar Open Access;
  • Het promoten van taaldiversiteit in evaluatie- en financieringsmechanismen. Onafhankelijk van de taal waarin het wordt gepubliceerd, moet kwalitatief hoogstaand onderzoek op dezelfde manier beoordeeld worden. Bij het gebruik van kwantitatieve indicatoren moeten publicaties in alle talen op hetzelfde niveau worden meegewogen.

Context

Het Helsinki Initiative on Multilingualism werd in 2019 opgericht door de Federation of Finnish Learned Societies (TSV), Committee for Public Information (TJNK), Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway (UHR) en de COST ActionEuropean Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities’ (ENRESSH). Geïnteresseerden kunnen het initiatief zowel op individuele als institutionele basis ondersteunen. In het kader van het initiatief werd ook de ‘In all languages’- campagne gelanceerd.