De Europese lidstaten en een selectie van derde landen presenteren met de Verklaring van Marseille kernwaarden op het gebied van onderzoek, innovatie en hoger onderwijs. Aan de hand van negen principes willen de aangesloten landen het belang van gemeenschappelijke Europese waarden benadrukken om internationale samenwerking op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs open en wederkerig maken. De Raad gaat zich buigen over hoe het initiatief terugkomt in de multilaterale dialoog tussen de EU en diens partners.


Europa presenteert Pact voor open en wederkerige internationale samenwerking

Nieuw kader O&I en onderwijs

Europees onderzoek, innovatie en hoger onderwijs staat voor vrijheid, ethiek, integriteit en Open Science. Dat blijkt uit de Verklaring van Marseille die als uitkomst van de Conferentie van Marseille werd gepresenteerd. De Verklaring is ondertekend door lidstaten, bij Horizon geassocieerde landen en landen uit de Europese Economische Ruimte. De gezamenlijke Verklaring dient als leidraad voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek & innovatie (O&I) en hoger onderwijs (HO). Daarbij menen de ondertekenaars dat het uitdragen van gedeelde Europese waarden van belang is om samenwerking tussen lidstaten en niet-lidstaten op deze gebieden te bevorderen. In totaal zijn er in de verklaring negen Europese beginselen uiteengezet, waaronder vrijheid van wetenschappelijk onderzoek, gendergelijkheid, integriteit en ethiek en het waarborgen van de vrijheid en veiligheid van onderzoekers en instellingen. Met behulp van dit kader hopen de ondertekenaars dat internationale samenwerking voortaan is gebaseerd op openheid en vertrouwen.

Multilaterale dialoog

In de Raad zal men zich verder buigen over hoe de principes moeten terugkomen in onderhandelingen met potentiële partners op het gebied van O&I en HO. De Verklaring stelt dat het noodzakelijk is om een wederkerige dialoog aan te gaan, gebaseerd op Europese principes en waarden. Dit moet leiden tot evenwichtige en wederzijds voordelige samenwerking tussen de EU en haar partners. Het uitgangspunt moet daarbij zijn om gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld op het gebied van intellectueel eigendom, Open Science en technologie.

Context

Samen met de Commissie en de lidstaten organiseerde het Franse voorzitterschap de Conferentie in Marseille. De Verklaring volgt op de ‘Global Approach to Research and Innovation’, die vorig jaar door de Commissie werd gepresenteerd. Deze strategie legt de nadruk op multilaterale samenwerking aan de hand van openheid en wederkerigheid. De EU wil een leidende rol spelen bij internationale onderzoeks- en innovatiepartnerschappen en zodoende oplossingen aanreiken voor duurzame, gezondheids- en digitale vraagstukken. Tijdens de Conferentie verklaarden alle delegaties zich volledig solidair met Oekraïne, net zoals het Europese kennisveld.