De European Universities Association ondersteunt de UNESCO aanbeveling voor Open Science in 2021. Hiermee geeft de Europese universiteitenkoepel een boost aan het initiatief, dat wetenschap toegankelijk moet maken voor een breder publiek.

European Universities Association sluit zich aan bij UNESCO Open Science initiatief

EUA neemt deel aan Open Science partnerschap

De European University Association (EUA) gaat meedoen met het UNESCO Global Open Science Partnership. Hiermee wil de Europese universiteitenkoepel bijdragen aan een UNESCO-aanbeveling voor Open Science, die in 2021 aangenomen zou moeten worden. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten en -data zal ervoor zorgen dat er meer uit de resultaten gehaald wordt dan voorheen, en fouten eerder worden ontdekt. De EUA is erg positief over de aanbeveling en zet zich in voor een duurzame overgang naar Open Science. De koepel wil ervoor waken dat Open Science de verschillen tussen landen niet vergroot, wat men kan voorkomen door aandacht voor inclusiviteit en rechtvaardigheid.

Context

Het Open Science Partnership, gelanceerd door UNESCO, heeft als doel onderzoek en data makkelijker toegankelijk te maken. Het verbindt wetenschap, technologie en innovatie met belangen in de samenleving, om zo efficiënter ontwikkelingen in onze maatschappij te ondersteunen. Meer dan vijftig universiteiten, bibliotheken en wetenschappelijke organisaties werken al mee aan de UNESCO aanbeveling. Onlangs presenteerde de EUA een studie naar de toekomst van Open Access.