Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks- en onderwijs-ecosystemen. Om deze tekortkomingen te adresseren zijn er hogere nationale en regionale investeringen vereist en zal er gezocht moeten worden naar creatief gebruik van verschillende fondsen, zo stelt het Europees Comité van de Regio’s.

Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’

Effectiviteit omhoog

Er bestaan grote tekortkomingen als het gaat om het rendement van onderzoeksinfrastructuren (RI’s) in de Europese Onderzoeksruimte. Het Comité van de Regio's, dat zich baseert op een publicatie van rapporteur Eamon Dooley, vindt dat het rendement van RI’s zal moeten worden verbeterd om de impact op regionale ontwikkeling te vergroten en om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Om betere kenniscirculatie en interdisciplinair onderzoek binnen de Europese Onderzoeksruimte te faciliteren, kunnen er nog grote stappen worden gemaakt bij het integreren van RI’s met die van naburige regio’s. Ook zijn er nog altijd belemmeringen voor onderzoekers in de toegang tot de faciliteiten van RI’s over de grens.

Hogere investeringen

Het CvdR is bezorgd over de impact van RI’s - die nog steeds onderontwikkeld blijft - doordat Europese investeringen in O&I gemiddeld flink onder het in 2002 overeengekomen streefgetal van 3% liggen. Er zal dus een voorbeeld moeten worden genomen aan de 31 van de 281 regio’s in de EU die wél meer dan 3% investeren. Vooral regio’s in EU-13 landen blijven achter. Om de langdurige duurzaamheid van de Europese Onderzoeksruimte te garanderen is er extra financiering nodig van het begin tot het einde van de levenscyclus van RI’s. Dit zou gedaan kunnen worden door creatiever gebruik te maken van EU-fondsen als Erasmus+ en Digital Europe, maar ook door het aanwenden van nationale financiering.

Context

Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en verwante diensten die de wetenschappelijke gemeenschap kan gebruiken om excellent onderzoek uit te voeren. In de Europese Unie vormt het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) een gezamenlijk platform om onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en te stimuleren, bijvoorbeeld door het publiceren van roadmaps. Eerder dit jaar riep het EIROforum al op tot meer aandacht en budget voor onderzoeksinfrastructuren in Europa. De publicatie van rapporteur Eamon Dooley werd op 9 oktober 2019 aangenomen tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio's.