Zestien Europese kenniskoepels willen meedoen aan het Forum voor de Europese Onderzoeksruimte. Daarvoor pleiten ze in een open brief aan de lidstaten en de Commissie. De koepels beloven hun deelname onderling af te stemmen, zodat elke stem gehoord wordt.


Europees kennisveld: ‘wij doen mee aan ERA Forum’

Open brief aan Brussel

Zestien Europese koepels van het kennisveld pleiten in een open brief voor deelname uit het veld aan het Forum voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Dit forum voor strategisch overleg moet de EU helpen bij het uitvoeren van de plannen voor de ERA. Volgens de koepels heeft het forum zonder vertegenwoordiging uit het veld weinig zin, aangezien zij de gestelde doelen moeten uitvoeren. Bovendien kunnen zij hun ervaringen uit de praktijk delen en zo het ERA-beleid verbeteren. Omdat niet elke kennisinstelling een plaats in het forum krijgt, beloven de koepels om zelf een onderlinge overlegstructuur op te tuigen. Hierdoor kunnen alle sectoren hun stem laten horen.

Context

De brief is gericht aan Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, en Simona Kustec, de Sloveense minister voor Onderwijs, Wetenschap en Sport. Deze laatste bekleedt op dit moment het voorzitterschap van de Raad en is daarmee een belangrijke speler in Brussel. De brief komt op een pikant moment, omdat de lidstaten op dit moment onderhandelen over de rol van het forum en de gewenste deelname uit het veld. Het forum is onderdeel van de nieuwe aanpak voor de Europese Onderzoeksruimte en het Europese O&I-pact.