Frontex start een nieuw onderzoeksprogramma. Het Europese Grens- en kustwachtagentschap wil kleinschalige onderzoeksprojecten financieren gericht op technologie aan de grens. Het gaat om korte projecten van maximaal twaalf maanden.


Europese grenswacht start eigen onderzoeksprogramma

Grensoverschrijdende technologie

Het Europese Grens- en kustwachtagentschap Frontex start in 2023 een nieuw onderzoeksprogramma: het Frontex Research Grants Programme. Het agentschap trekt de portemonnee voor kortlopende projecten tot vier partners, waaronder kennisinstellingen. Met het nieuwe programma wil Frontex nieuwe kennis in huis halen en wetenschappelijk onderzoek stimuleren. De eerste ronde gaat over het gebruik van technologie aan de grens, bijvoorbeeld voor het monitoren van grensovergangen en verduurzaming. Een project moet zes tot twaalf maanden duren en kan tot zestigduizend euro ontvangen. Het programma maakt uitsluitend gebruik van lump sum financiering.

Context

Frontex is het Europese Grens- en kustwachtagentschap. Frontex werd opgericht in 2004 om de EU-lidstaten en de met Schengen geassocieerde landen bij te staan om de buitengrenzen van de ruimte van vrij verkeer binnen de EU te beschermen. Als EU-agentschap wordt Frontex gefinancierd uit de EU-begroting en door bijdragen van met Schengen geassocieerde landen.