Zowel ontwikkelde als onderontwikkelde Europese regio’s profiteren van slimme specialisatiestrategieën. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door het Joint Research Centre, waarin onderzoek is gedaan naar hoe regio’s slimme specialisatiestrategieën implementeren en uitvoeren. In totaal zijn er 35 initiatieven onder de loep genomen, waaronder het Noord-Nederlandse ‘Open Innovation Call’.

Europese regio’s hebben baat bij slimme specialisatiestrategieën

Toegevoegde waarde slimme specialisatie

Slimme specialisatie heeft een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling in zowel ontwikkelde als onderontwikkelde Europese regio’s. Het is nog te vroeg om de volledige impact van slimme specialisatie te beoordelen, maar het Joint Research Centre laat alvast positieve resultaten zien in het rapport ‘Implementing Smart Specialisation: An analysis of practices across Europe. De toegevoegde waarde van slimme specialisatiestrategieën in ontwikkelde regio’s laat zich vooral blijken in het versterken van bestaand innovatiebeleid en -instrumenten. In onderontwikkelde regio’s dragen ze bij aan de implementatie en uitvoering van nieuw innovatiebeleid en -instrumenten die de regionale en nationale economie ondersteunen.

Noord-Nederlandse ‘Open Innovation Call

Om samenwerking tussen belanghebbenden in de innovatiewereld te bevorderen, heeft de regio Noord-Nederland de ‘Open Innovation Call geïntroduceerd. Dit initiatief is erop gericht om samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen tot stand te brengen, om zo een sterk innovatieklimaat in de regio Noord-Nederland te versterken. Voor het initiatief is 20 miljoen euro vrijgemaakt, hiervan wordt 12 miljoen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierd. 

Context

De slimme specialisatiestrategieën zijn erop gericht om regio’s te helpen bij het opstellen en implementeren van innovatie- en transformatiebeleid. Daarbij worden de specifieke sterkten van de bepaalde regio in acht genomen. De Europese structuurfondsen leveren een belangrijke bijdrage aan slimme specialisatie van regio’s, om zo een gebalanceerde economische ontwikkeling tussen Europese regio’s te bevorderen.