16 november 2023

Europese Universiteiten en Kennisallianties versterken de regionale impact van hoger onderwijsinstellingen

Annabel Hoven

Annabel Hoven

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Europese Universiteiten en Kennisallianties helpen hogeronderwijsinstellingen met het bijdragen en meedoen aan innovatie binnen de regio. De allianties versterken de relatie tussen de hogeronderwijsinstellingen en regionale innovatie-ecosystemen van overheid, industrie en kennisinstellingen en dragen bij aan de ontwikkeling van vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rapport van het Joint Research Centre.


Europese Universiteiten en Kennisallianties versterken de regionale impact van hoger onderwijsinstellingen

Regionale functie van Europese allianties

Europese Universiteiten en Kennisallianties versterken de regionale functie van hogeronderwijsinstellingen, volgens het rapport European Universities and Knowledge Alliances in their territorial innovation ecosystems, gepubliceerd door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Zo zorgen de allianties bijvoorbeeld voor een betere aansluiting van hogeronderwijsinstellingen op regionale innovatie-ecosystemen van de industrie, overheids- en kennisinstellingen. Ook dragen de allianties bij aan de ontwikkeling van vaardigheden die de positie van studenten op de arbeidsmarkt verbeteren. Op dit gebied zijn de Kennisallianties het meest effectief, omdat deze vaak de samenwerking tussen het hoger onderwijs en de industrie opzoeken. De Europese Universiteiten zijn vooral succesvol in het onderling verbinden van verschillende hogeronderwijsinstellingen en in het verbinden van de hogeronderwijsinstellingen met regionale innovatie-ecosystemen.

Nederlandse betrokkenheid in de allianties

De onderzoekers van het JRC legde ook vragen voor aan focusgroepen binnen de Europese Universiteiten-allianties. Uit de antwoorden blijkt dat Nederlandse hogeronderwijsinstellingen vinden dat hun deelname aan een alliantie bijdraagt aan regionale behoeften en strategieën. Verder versterken de Europese Universiteiten-allianties de samenwerking tussen de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en zakelijke tussenpersonen en lokale overheden. Nederlandse deelnemers hebben ook relatief vaak het gevoel dat de Europese Universiteiten-allianties sterke invloed hebben op quadrupel-helix samenwerking (universiteit-industrie-overheid-samenleving) en de samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen en bedrijven in vergelijking met andere Europese landen.

Context

De Europese Universiteiten-allianties zijn in het leven geroepen om samenwerking tussen Europese hogeronderwijsinstellingen te versterken om daarmee de kwaliteit, de studentenmobiliteit en het concurrentievermogen van Europese universiteiten te versterken. Kennisallianties bevorderen ook de samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen onderling, maar zijn er vooral op gericht om daarnaast de samenwerking met andere partners aan te gaan, zoals de industrie. Bijna alle Nederlandse universiteiten zijn betrokken bij een Europese Universiteit en ook de Nederlandse hogescholen vinden steeds meer hun weg naar zo’n alliantie. Ook hebben Nederlandse kennisinstellingen regelmatig een coördinerende rol in de Kennisallianties. Eerder dit jaar ontwikkelde EURASHE ook al een evaluatiekader voor de regionale impact van hogescholen.

Mede geschreven door Bas Morshuis.