Onderzoeks- en onderwijsinstellingen vormen de belangrijkste partners voor het Europese midden- en kleinbedrijf (MKB) binnen het Eurostars programma. In ruim 42% van de gevallen kiest het MKB voor een dergelijke partner, op de voet gevolgd door partnerschappen met andere bedrijven uit het MKB (36%)


Eurostars kan niet zonder kennisinstellingen

EUREKA, co-initiator van het Eurostars programme, geeft aan dat de samenwerking tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen en het MKB als brug fungeert tussen onderzoek en eindgebruiker. Deze instellingen zijn daarmee een onmisbare schakel in bijvoorbeeld de commercialisatie van onderzoek en innovatie.

Context

Het Eurostars Programme is het eerste Europese subsidieprogramma bedoeld voor het MKB dat actief is in een high-tech sector. Het programma zet sterk in op (internationale-) samenwerking met het MKB door samenwerking met een partner uit een andere lidstaat verplicht te stellen. Uit gegevens blijkt dat een gemiddeld consortium uit drie tot vier deelnemers bestaat met een gemiddelde projectomvang van 1,4 miljoen euro.