De Commissie is op zoek naar leden voor de nieuwe expertgroep rond missies. De expertgroep gaat de Commissie adviseren over het monitoren van de voortgang van de missies in Horizon Europe. Aanmelden is mogelijk tot 5 november.


Evalueert u volgend jaar de missies in Horizon Europe?

Experts gezocht voor toezicht uitvoering EU-missies

Een nieuwe expertgroep moet de Commissie in 2023 bijstaan in het monitoren van de missies in Horizon Europe. Het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD) zoekt experts voor de ontwikkeling van een toezichtskader van de missies. De expertgroep definieert verschillende indicatoren, bronnen, methodes, benaderingen en maatregelen om de uitvoering van de missies op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau te volgen. Dat moet leiden tot een monitoringsrapport over de EU-missies eind 2023.

Eisen

Experts moeten aan een aantal selectiecriteria voldoen. Zo moet een sollicitant ervaring hebben met de missies, onderzoeks- en innovatiebeleid, Europese kaderprogramma’s en/of de implementatie en monitoring van beleid in het algemeen. De Commissie zoekt negen individuen voor deze expertgroep. Informatie over de selectiecriteria, de specifieke taken van de expertgroep en de aanmeldingsprocedure is te vinden in de oproep tot kandidaatstelling van de Commissie. Aanmelden kan tot 5 november.

Context

De vijf missies vormen een belangrijk vernieuwing in het negende kaderprogramma Horizon Europe. De missies hebben als doel de impact van onderzoek en innovatie op de maatschappij te vergroten. Eind 2023 dient de Commissie de missies te evalueren, wat mede zal bepalen of de missies in 2024 doorgaan. Het advies van de nieuwe expertgroep zal hieraan bijdragen. De expertgroep vervult een andere rol dan de mission boards. Waar de leden van mission boards gefocust zijn op de implementatie van de missies, richt de huidige oproep zich op monitoring en evaluatie.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.