De Europese Commissie heeft een consultatie geopend over de roadmap en strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen. Zij publiceerde een roadmap die de verschillende stappen beschrijft van het proces in de voorbereiding op de strategie die eind dit jaar moet uitkomen. De consultatie over de roadmap zelf staat open tot 13 augustus, de bredere consultatie over de elementen die moeten worden verwerkt in de strategie zelf staat open tot 24 september.

Geef feedback op strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen

De weg naar offshore hernieuwbare energie

De Europese Commissie vraagt uw mening over de roadmap en strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen. Dit laat zij weten in een persbericht. De eerste consultatie gaat over de vandaag gepubliceerde roadmap, waarin de verschillende stappen worden beschreven die de Commissie wil ondernemen ter voorbereiding van de strategie. De Commissie heeft als doel de strategie eind 2020 uit te brengen. Deze consultatie staat open tot 13 augustus.

Ook heeft de Commissie een bredere consultatie geopend die zich richt op de elementen die in de strategie verwerkt moeten worden. Deze consultatie staat open tot 24 september. Beide consultaties richten zich op een brede groep geïnteresseerden, waaronder belanghebbenden op het gebied van onderwijs, wetenschap en innovatie. 

Context

De offshore hernieuwbare energiestrategie, waar de roadmap naartoe zou moeten leiden, heeft onder andere als doel om sturing te geven aan de manier waarop offshore energie in het huidig beleid wordt geïntegreerd. De strategie voor offshore hernieuwbare energiebronnen maakt onderdeel uit van de plannen in de Green Deal en draagt bij aan de ambitie om Europa klimaatneutraal te maken in het jaar 2050. Het is de intentie om als EU de mogelijkheden van het gebruik van dergelijke duurzame energie te maximaliseren en tegelijkertijd rekening te houden met de impact ervan op milieu en omgeving. Onder offshore hernieuwbare energie worden windenergie en andere vormen van maritieme energie verstaan.